I et intervju med VG torsdag kveld avviser finansministeren avviser at den foreslåtte grunnrenteskatten vil bety lavere investeringer i oppdrettsbransjen.

– Grunnrenteskatten fungerer begge veier. Du blir beskattet når du har overskudd, men får tilsvarende i fradrag når de investerer. De får altså 40 prosent fradrag på sine investeringer, som er veldig mye mer enn andre næringer, uttalte finansministeren til VG.

Men ifølge statssekretæren, som besvarer iLaks sine spørsmål på vegne av finansministeren gjelder grunnrenten sjøfasen av produksjonen.

– Det gis fradrag for alle kostnader som har sammenheng med denne produksjonen, også kostnader til innkjøp og produksjon av settefisk. Foredlingsanlegg skal ikke betale grunnrenteskatt, og det gis derfor heller ikke fradrag for slike kostnader. Det har vi vært tydelig på helt siden forslaget ble lagt frem 28. september, skriver Vangen i en epost til iLaks.