Tilskuddsordningen skal støtte tiltak som fremmer inkludering og deltakelse, trivsel og livskvalitet og utjevner sosiale ulikheter.

– Aktiviteter og tiltak i regi av frivilligheten er viktig for lokalsamfunnene i Nordland. Det er med å skape samhold, nettverk og tilhørighet. I tillegg er de med å forebygge ensomhet og utenforskap sier Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø.

Disse lag og foreningene i Vesterålen får midler:

MottakerTiltakBeløp
Mental Helse ØksnesNordmenn, innvandrere og flyktninger i skjønn forening40 000 kr
Mental Helse ØksnesTrivsel og sosialisering for mennesker med fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse30 000 kr
Bø volleyballklubbGratis sandvolleyballtrening på nytt anlegg15 000 kr
Bø volleyballklubbLavterskelvolley10 000 kr