– I saftige ordelag forteller han om måter å overleve på da torskekvotene var så lave i 1990 at flere fiskebåter gikk konkurs, sier Åshild Eliassen.

Selv ble Larsen arrestert for ulovlig salg av fisk i Harstad etter at kontrollverket kom om bord.

– Da jaga Larsen sønnen, Yngve, på land med tusenvis av svartpenger skjult på kroppen. Rett etter entret tre politikonstabler båten og tok beslag i fangsten, røper Åshild Eliassen og legger til at Larsen har flere historier på lager, deriblant da han og to andre andenesfiskere dro på Finnmarksfiske i en liten sjark med bare to køyer.

Utfordringer med forvaltning

Episoden tar også for seg årsakene til at kvotene ble satt så lavt og dagens utfordringer for forvaltingen av den nordøstarktiske torskestammen i Barentshavet, for eksempel fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland i kjølvannet av krigen i Ukraina.

– De som uttaler seg er professor emeritus i havrett Peter Ørebech, seniorforsker ved Fridtjov Nansens institutt, Anne-Kristin Jørgensen, tidligere havforsker Jens-Eric Eliassen og pensjonert fiskeskipper Tor Wold, som i et par tiår talte kystfiskernes sak som leder i Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag og  Reguleringsrådet, forteller de to lokale podkastskaperne.

Musikk fra Retro 2004

Som i flere av podkastepisodene har også «Fra Fritt Fiske til Arrest» flere opptak fra retrokonserten i 2004 med bandene Lazy, Albatross, Mc Lones med musikerne Arthur Pettersen, Geir Laupstad, Alf Martin Pettersen, David Schöne, Heidi Lødding, Dag Indregard, Hans-Arne Jensen, Per Arne Blix, Georg og Frank Åse, Nick Borgen, Trond Øverdahl og Inge Harry Nygård.