En person skal være medisinsk evakuert utenfor Bø.

– Det er noen som er blitt syk ombord på en båt, sier Linda Hansen vakthavende i HRS.

Hun bekrefter at det er sendt ut militært redningshelikopter fra Bodø, og at det gjelder «MedVac» – medisinsk evakuering fra båt.

Båten er ikke et privat fartøy, får VOL opplyst, uten å videre opplysninger.

RHS kan ikke si noe om tilstanden til vedkommende.

Det skal kun være snakk om en person, etter hva VOL har fått kjennskap til.

Har du tips eller bilder? Send til red@vol.no.