1.630 medlemmer i Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har besvart en undersøkelse om dekning av selvmord, skriver Medier24. En av tre svarer at de sjelden dekker selvmord, fordi de er usikre på presseetikken.

Journalister og redaktører i lokale medier dekker i noe mindre grad selvmord enn kolleger i nasjonale medier.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at «fireni-utvalget» skal vurdere revidering av punktet som omtaler selvmord i pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten.

Punkt 4.9 i Vær varsom-plakaten er som følger:

«Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger».

Undersøkelsen viser at tre av fire journalister og redaktører mener det bør være et eget punkt om selvmord i Vær varsom-plakaten, men de fleste av disse mener dagens paragraf bør endres fordi den skaper usikkerhet.