De nye reglene skal ifølge Nærings- og fiskeridepartementet gi oppdretterne en større mulighet til å utvikle og ta i bruk ny bærekraftig teknologi som også hindrer rømning.

– Vi har nå fastsatt et revidert regelverk som øker sikkerheten mot rømning av fisk på oppdrettsanleggene samtidig som det gir næringen mer fleksibilitet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Den nye forskriften, NYTEK 23, erstatter NYTEK-forskriften fra 2012.

I det nye regelverket er kravene til rømningssikkerhet på oppdrettsanleggene skjerpet. Nå har det nye og overordnede mål om hvordan prosjektering, bruk og vedlikehold skal ivareta rømningssikkerheten.

– Rømning har de siste årene hovedsakelig skjedd i forbindelse med arbeidsoperasjoner og selve driften. Derfor skjerper vi også kravene til utstyr som brukes i sammenhenger der fisk har rømt, sier fiskeriministeren.

– Avgjørende

Det nye regelverket er teknologinøytralt, som betyr at oppdretterne i ganske stor grad selv kan velge hvordan de ønsker å oppfylle dem.

– Næringa er i stadig utvikling. Det er helt avgjørende at regelverket ikke står i veien for å utvikle nye og bedre løsninger. Bedre vilkår for nyskaping og videreutvikling kan bidra til enda bedre rømningssikkerhet på sikt, sier fiskeri- og havministeren.