- Kapasiteten på Barnehuset i Bodø er sprengt. Det har vært en formidabel økning i antall avhør av barn i 2015. Dette må vi ta grep om umiddelbart slik at barna ikke blir skadelidende, sier politimester i Nordland, Tone Vangen i ei pressemelding fra Nordland Politidistrikt.Hun understreker at god oppfølgning av saker der barn er utsatt for vold og overgrep skal være høyt prioritert av politiet i Nordland.

Flere midler

Regjeringen har signalisert at det vil komme midler til en styrking, men ledergruppa i Nordland har bestemt seg for ikke å vente på årets budsjett.

- Det er kjempeviktig å sørge for at barn som har vært utsatt for eller har vært vitne til vold og overgrep blir behandlet på en god måte og i tråd med de krav som regelverket setter, sier politimester Vangen.

Hun har derfor satt i gang to viktige tiltak.- For det første utvider vi med en ekstra stilling på Barnehuset i Bodø, med umiddelbar virkning. Samtidig går vi i gang med å utrede muligheten av å opprette en underavdeling lokalisert på Helgeland, forteller politimesteren.

Krevende reisevei

Grunnen til at vi skal utrede muligheten av å opprette en underavdeling på Helgeland skyldes at de barna som reiser herfra har en ekstra lang og krevende reisevei, heter det i pressemeldingen.

- I tillegg ønsker vi å utnytte politiets ressurser på en bedre måte. Dersom politiets personell på Helgeland slipper å reise til Bodø for å gjennomføre alle avhørene av barn vil kapasiteten øke, sier Vangen som forteller at lederen i Barnehuset i Bodø er veldig godt fornøyd med dette.

- De tiltakene som ledergruppen i Nordland nå har satt i gang er kjærkommen, sier leder på Barnehuset i Bodø, Siv Anita Bjørnsen. Det har vært et krevende år hvor arbeidsmengden er fordoblet.

- Å få på plass en til medarbeider vil styrke vår mulighet til å overholde tidsfrister og til å følge opp barnet i ettertid, sier Bjørnsen.

Når det gjelder å opprette en underavdeling på Helgeland mener Bjørnsen at dette er nødvendig for at barna fra dette området ikke skal få merbelastning.

- Dette er barn som i utgangspunktet er i en stresset og krevende situasjon. Det er ikke reisen i seg selv som er krevende for barna, men ugunstige reisetidspunkter og at de må ha flere overnattinger.