Nordland er det fylket i landet der seniorer blir minst diskriminert, viser ny undersøkelse blant norske mellomledere.

Alder er ingen hindring på jobben, skal vi tro ledere i Nordland. I en ny undersøkelse gjennomført blant 1600 mellomledere i Norge, svarer nemlig 80 prosent av nordlendingene at alder ikke spiller noen rolle for en rettferdig behandling. I resten av landet ligger denne svarandelen på 72.

Undersøkelsen er gjennomført av Great Place to Work blant medlemmene til organisasjonen Lederne. Forbundsleder Jan Olav Brekke er klar i sin tale om eldre arbeidstakere.

– Bedrifter i Nordland gjør lurt i å behandle alle likt og gi alle de samme mulighetene uavhengig av alder. Vi er i dag i en situasjon i Norge der vi sårt trenger de eldste, kloke hodene. Denne arbeidsgruppen har uvurderlig erfaring som vi risikerer å miste om vi ikke klarer å verdsette denne kompetansen, sier Brekke.

Livsfasepolitikk

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at de t i dag er om lag 274 000 sysselsatte nordmenn over 55 år, dette utgjør en økning fra de siste to årene.

Administrerende direktør i Great Place to Work Norge, Jannik Krohn Falck, tror det er viktig at arbeidstakere i alle aldere motiveres for å yte sitt beste i jobben.

– Det som er nytt i dagens arbeidsmarked er at vi snakker om livsfasepolitikk, i stedet for alderspolitikk. Alle arbeidstakere har ulike behov, og det handler ikke om alder, men om hvilken fase du er i livet. Det viktige er at virksomheten møter den enkeltes behov og forventning, sier Falck.

Tar selv initiativ

I undersøkelsen kommer det også fram at mellomledere i Nordland i stor grad selv tar initiativ til forbedringer på jobben. Hele 85 prosent oppgir at dette er noe de selv gjør, mot resten av landet der bare 71 prosent oppgir at de selv tar initiativ.

– Dette vitner om aktive og ansvarsbeviste ledere i Nordland. Det å selv være aktiv og ta ansvar på egen arbeidsplass er med på å bringe virksomheter framover, sier Brekke i Lederne.

– Viktig målestokk

Undersøkelsen som gjennomføres for tredje året på rad, dekker både landsdelene og ulike bransjer. Selv om funnene er generelle mener Falck at de gir en viktig tilstandsrapport på norsk ledelse.

– Det finnes selvfølgelig unntak, men dette gir oss en god indikasjon på hvordan ledere og medarbeidere opplever viktige spørsmål på jobben. Vi vet fra forskning at drivere som tillit, rettferdighet, troverdighet, stolthet, fellesskap og respekt, er avgjørende for opplevelsen av en god arbeidsplass, sier Falck.

(Pressenytt)