Motorsyklister som har hatt en lang kjørepause gjennom vinteren, er igjen ute på veiene. Rustne MC-førere har lettere for å gjøre feil og utgjør en risiko i trafikken, mener If Skadeforsikring..

I fjor fikk forsikringsselskapene melding om drøyt 900 skader etter MC-ulykker. 13 motorsyklister mistet livet. I mer enn seks av ti tilfeller er MC-føreren selv skyld i ulykken.

– Ifs egne skadetall viser at nesten halvparten av alle MC-ulykker med personskader er såkalte eneulykker. Dette er utforkjøringer, velt eller andre hendelser hvor andre trafikanter ikke er involvert. Ulykkene skyldes med andre ord normalt ulike typer førerfeil, sier fagsjef Ola Roll i If Skadeforsikring.

Roll forteller at det er to typiske feil MC-førere gjør. Det ene er å feilbedømme farten og bremselengden, det andre er at de ikke gjør seg selv synlig nok for andre trafikanter, sier Roll.

– Det bør være et tankekors for både bilister og motorsyklister at bilistene i de fleste ulykkessammenhenger sier at de ikke så motorsyklisten, sier Roll.

Krasjet selv

Roll mener mange av ulykkene med tohjulinger kunne vært unngått. Han har selv kjørt motorsykkel i til sammen 25 år og vært innblandet i to større uhell.

– For noen år siden hadde jeg en kraftig kollisjon på motorsykkel. I ettertid ser jeg at ulykken faktisk ikke ville skjedd hvis jeg hadde tatt et kurs for å friske opp kjøreferdighetene mine, sier Roll.

I år fikk flere av Ifs MC-kunder tilbud om å gjennomføre et sikkerhetskurs i starten av sesongen. Selv deltok han på kurset for fjerde gang.

– Jeg tror ikke vi som er eldre er teknisk bedre motorsyklister enn de unge og uerfarne. Jeg får bestandig aha-opplevelser på kurs, så man slutter aldri å lære, sier Roll.

Flere årsaker

En analyse av dødsulykker på motorsykkel som Statens vegvesen har gjort, viser at atferden til MC-føreren er utløsende faktor i flertallet av ulykkene.

– Det er så å si alltid mer enn én medvirkende årsak til dødsulykkene. De to viktigste er feilvurderinger og manglende tekniske ferdigheter hos motorsyklisten. Ofte er det en kombinasjon av begge, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet.

I følge Ranes kan feilvurderinger være det å kjøre for fort inn i en sving, mens tekniske ferdigheter dreier seg om å beherske kjøretøyet rent fysisk.

– Det slående i ulykkene vi har sett på, er at det er et gap mellom det situasjonen krever og det føreren behersker. Det kan tyde på at førerne undervurderer risikoen, eller overvurderer ferdighetene sine, sier Ranes.

Feilhandlinger

En som vet mye om MC-førere og ferdigheter er politibetjent Stig Hagen. Til daglig jobber han i trafikkorpset i Oslo politidistrikt. På fritida holder han og kollegene kurs for motorsyklister gjennom den sivile klubben Tango MC.

– Vi er opptatt av det vi kaller instinktive feilhandlinger. Etter en hel vinter med bilkjøring er man gjerne litt stiv i bevegelsene og uvant med tohjulingen. Da er det lett å gjøre instinktive feil, sier Hagen.

Et eksempel på det er i følge Hagen at man hiver seg på bremsene hvis farten føles for høy inn i en sving. Da vil motorsykkelen i stedet rette seg opp og gå rett fram. Hagen forteller at mange ulykker skyldes feilvurdering av fart og oppbremsing.