Norge er helt på Europa-toppen når det gjelder andel av befolkningen som benytter seg av treningssentere. Rundt 30 prosent av befolkningen over 15 år bruker treningssentere. Det er en økning på to prosentpoeng over en periode på åtte år.

Antallet treningsentere har derimot vokst kraftig i den samme perioden. Dagens Næringsliv (DN) skrev i november i fjor at antall treningssentere har doblet seg på åtte år og at det var 1.129 slike sentere i Norge per november i fjor.

– Antall medlemmer har ikke økt i samme grad som takten i antall treningssentre, men de aktive er blitt mer aktive og trener oftere enn før, sa Anne Thidemann til DN. Hun er direktør i Virke Trening.

Det gjør at det er hard konkurranse om kundene.

INSTRUKTØRER Mattis Paulsen (til venstre) og Stefan Bergsrud er nye instruktører ved Vestbyen treningssenter. Paulsen er instruktør i tabata, mens Bergsrud er instruktør i kettlebell. Foto: Jørn Aune

I Andøy er det kun Vestbyen treningssenter som driver treningssenter. Det finnes i tillegg en rekke treningsrom rundt om i hele kommunen, blant annet i flere av grendehusene.

– Vi merker at det er etablert andre treningstilbud, som for eksempel yoga. Men vi har en stabil gjeng som trener her hele året, og som er flinke til å benytte seg av treningssenteret. Som de andre treningssentrene, har vi også kunder som her av og til, sier Jonassen Pedersen.

Spinning og tabata

Ved Vestbyen treningssenter er det særlig gruppetreningene som er populære.

– Spinning er alltid populært og vi har også gruppetrening med stor ball som er godt besøkt. En ny ting som er populært, er Tabata. Det er styrke- og kondisjonsøvelser der man trener intenst i 20 sekunder, har 10 sekunders pause og så en ny 20 sekundersøkt, sier Jonassen Pedersen.

Overskudd

Vestbyen treningssenter AS gikk med overskudd både i 2016 og 2017. I fjor ble overskuddet 179.060 kroner før skatt. Omsetningen var som nevnt 1,512 millioner kroner – en økning fra 1,456 millioner kroner i 2016.

Instruktører

Alt etter treningsstype har treningssenteret forskjellige instruktører.

– Vi har nå fått noen nye ansikter som instruktører gjennom folk som er kommet hit for å jobbe i Forsvaret, sier Jonassen Pedersen.