I innstillingen fra rådmannen heter det når det gjelder uteservering: "Forslaget om uteservering hele året med samme rettigheter ute som inne er likt i de øvrige Vesterålskommunene.

Øksnes har hittil hatt en strengere holdning både mht. lengde på serveringssesong og hva som kan serveres ute (omfang). Dette med utgangspunkt i at behovet for å sitte i friluft har sin bakgrunn i godt og varmt vær der serveringen (øl/vin) har et leskende formål.

Vurderer utvidelse

For å komme mer på linje med de øvrige kommunene kan det vurderes om Øksnes skal utvide uteserveringen til å gjelde hele året, samt også omfatte brennevin. Dette vil forenkle kontrollen for serveringsstedene.

Når det gjelder skjenkestopp på kveld/natt har Øksnes og Hadsel ganske like forhold, mens Bø/Andøy har noe kortere. Sortland har maksimal

åpningstid både i ukedager og helg.

Politiet bemerker at en utvidelse ikke er ønskelig og at det bør sees på en lik åpningstid i hele regionen. Det er vanskelig å se behovet for en lengre åpningstid for eksempel i ukedagene hvor påfølgende dag er arbeidsdag for de fleste.

Avgrenset areal

I forslaget til nytt reglement heter det blant annet:

"Utendørs skjenking på godkjent og fysisk avgrenset areale kan foretas i tidsrommet 1. mai – 30. september. Utendørs skjenking på godkjent og fysisk avgrenset areale ved fast skjenkested kan foretas av bevillingshaver hele året i det samme omfang og til de tider som gjelder for den gitte bevillingen innendørs".