Nordmela hadde vært uten dagligvarebutikk i lang tid, og det var naturligvis et savn.

Så kommer innflytterne og tilbakeflytterne Jeanett, Gunn Randi og Hans-Eirik som et friskt pust, noe jeg antar alle Nordmela-væringene har satt stor pris på.

Kjøpetrofasthet og motivasjon

Alle vet at det er knappe marginer i det å drive butikk i bygde-Norge.

Det vil si at det er svært lite penger å tjene på å drive en dagligvarebutikk i grissgrendte strøk. Derfor må det ligge andre kvaliteter og motivasjoner i bunnen hos folk som gjør et så gedigent tiltaksarbeid som nevnte personer har gjort.

Alle tre var og er samstemt om at de synes det er hyggelig og verdifullt at de klarer å drive en butikk på Nordmela.

Det gir flere personer arbeid på hel- og deltid, og det gir befolkningen en glede og letthet ved at de har sin egen butikk og møteplass rett rundt hjørnet der de bor.

Konkurransen er hard fra de store butikkene. Dersom bygdefolket lar seg friste av oppblåste gode tilbud, bidrar man til å bygge ned egen bygd.

Dette gjelder enkelthusholdningene, øvrig næringsliv på Nordmela og omegn og fiskebåtrederiene.

Les også: Fullt hus på butikkåpning

Julehandelen

Mye av grunnlaget for en bygdebutikks økonomi, ligger i den omsetning man klarer å få i sommerhalvåret og på julehandelen.

Fram mot jul er det uhyre viktig at lokalbefolkningen lar det «gå sport» i å handle hjemme.

Man må ikke bare stole på at turistene om sommeren skal berge butikken.

Regnskapets time

Her om dagen gikk vi gjennom regnskapet for bedriften og så på hvordan bygdefolket brukte butikken.

Til det siste ser det ut som om Nordmela-væringene er glade i sin egen butikk, for omsetningen ser bra ut. Ennå er det flere som bare bruker butikken til suppleringshandel. Det er svært viktig å anbefale disse og tenke seg nøye om.

Det er svært viktig at lokalbefolkningen og hyttefolket tar inn over seg at enhver handel utenom den butikken man naturlig hører til, ikke bidrar til noe positivt der man bor/har sin naturopplevelse.

Et samspill mellom gründerne og det offentlige. Jeanett, Gunn Randi og Hans-Eirik har investert cirka 450.000 kroner siden de startet i mars 2015.

Det er noe jeg vil kalle eventyrlig og svært gledelig!

Les også: Blåser liv i butikken på Nordmela

Merkur-programmet

De har satt seg i gjeld for at de skal kunne ha sine egne arbeidsplasser, for å realisere sin drøm om egen bedrift og for å bidra til positiv utvikling av den flotte bygda på vestsiden av Andøya, Nordmela.

Merkur-programmet har stilt 140.000 kroner til disposisjon i denne investeringsfasen, mens Andøy kommune har gitt 80.000 kroner i tilskudd.

Merkur er en «utviklingsorganisasjon» under Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, som skal bidra til at bygde-Norge skal ha tilgang på dagligvarer, og finne det attraktiv å bli boende i grissgrendte strøk.

Verdifull

Man ser også på at bygder som Nordmela har en verdifull fiskerinæring, og potensial for utvikling av reiselivsnæringen langs Nasjonal Turistveg Andøya, der det er utviklingsmuligheter som bidrar til arbeidsplasser både på hav og land.

Andøy kommunes motivasjon for å bidra med noen kroner, er at man innstendig ønsker at folk på Nordmela skal ha det bra med tanke på nærhet til egen butikk, samt ha en møteplass som på flere måter er viktig.

Kommunen vil være en attraktiv samarbeidspart til folk som virkelig vil noe positivt!

Kommunen er også naturligvis glade for de arbeidsplassene innen handel- og service som skapes for og av unge folk.

Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy