I den nye brannforskriften er det gjort en del endringer når det gjelder feierpraksis.  En endringene er at nå skal også fritidsboliger og hytter feies ved behov, på lik linje med bolighus.

Fra nyttår begynner feieren arbeidet med å besøke de rundt 900 fritidsboligene og hyttene i Hadsel.

Sikrere

– Vi har fått oppdraget av staten. Det gir oss større brannsikkerhet, noe som spare samfunnet for store ressurser, med færre branner og mindre alvorlige hendelser, sier feier i Hadsel, Pål Ringstad.

Fritidsboliger har tidligere kun kostet 50 kroner, men nå vil feiing der koste like mye som i en bolig. Regningen kommer i posten i september.

Øker avgiften

Tidligere har feieren forholdt seg til ildsteder, men nå skal også feieren ha oversikt over oljefyring, pellets og andre varmemetoder.

Konsekvensen er at feieravgiften øker fra 391 til 450 kroner i året.