Hun er Nordland SVs tredjekandidat til stortinget og brukte talerstolen på SVs landsmøte til å kjempe for fødetilbudet i distriktene. Pettersen er til daglig bosatt i Mosjøen.

Pettersen er til daglig varaordfører i Vefsn og mener vervene fint lar seg kombinere. – Det blir nok noen flere reiser til Oslo for å delta på møter og holde kontakten med andre organisasjoner i kvinnebevegelsen, men jeg har ingen planer om å flytte fra Nordland, sier Pettersen.