I år er det femtiende gang at Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp arrangeres.

På landsbasis er det samlet inn 27,6 millioner kroner. 1,2 millioner av dette kommer fra Nordland.

Rent vann

FN har satt rent vann til alle som bærekraftmål, og dette er noe Kirkens Nødhjelp engasjerer seg sterkt i. I 2017 og 2018 er det spesielt rent vann til Tanzania som er i fokus.

– Med egne øyne

– Tanzania er inne i den verste tørken på 70 år, så det er et land i krise. Til årets fasteaksjon har vi vist film og brosjyrer til konfirmantene om hva de samler inn penger til, men det blir noe annet å se det selv, sier Jan Harald Andersen, som er Kirkens Nødhjelp-kontakt i Andøy. Det har han vært i lang tid.

Sammen med Gro Heidi Andersen, som jobber ved kirkekontoret i Andøy, har de ansvaret for arbeidet med Fasteaksjonen i Andøy. Til høsten skal de to være med på en studietur Kirkens Nødhjelp arrangerer til Tanzania.

– Sterke inntrykk

– Pengene som samles inn, går til å lage vannbrønner. Det er noe av det vi skal få se. Men det blir nok inntrykk på både godt og vondt, sier Gro Heidi.

– Ingen av oss har vært i Afrika før. Vi er forberedt på at det kommer til å bli både sorg og glede. Det blir en spesiell tur, sier Jan Harald.

50-årsdag

For Gro Heidi blir det på flere måter en spesiell reise.

– Fasteaksjonen er 50 år, og slik det ser ut nå, kommer jeg til å feire min egen 50-årsdag i Tanzania. Det andre er at jeg ikke liker å fly. Men da vi søkte, var vi enige om at ingen av oss skal trekke seg fra turen dersom vi ble plukket ut, sier hun.

– Ingen ferie

De to er blant fire fra Nord-Norge som skal være med på studieturen. De er sikker på at det ikke blir en ferietur.

– Målet er å lære mer om hvordan pengene som samles inn brukes og lære om forholdene i Tanzania. Og vi vil nok bli klar over hvor heldige vi er her i Norge, sier Jan Harald.

– Vi tar rent vann som selvfølge. Enkelte steder i Tanzania drikker de skittent vann fra et hull i bakken. Det fører til sykdommer, sier Gro Heidi.

Foredrag

Når de kommer tilbake fra Afrika, skal de formidle det de har fått oppleve til andværingene.

– Vi skal holde foredrag, kanskje i kirken og det blir kanskje leserbrev fra turen også, sier Gro Heidi.

Fakta om Tanzania

  • Tanzania ligger på østkysten av Afrika.

  • Landet ble uavhengig fra Storbritannia i 1961.

  • Det er 51 millioner innbyggere i Tanzania.

  • Landet inneholder noen av de mest kjente landemerkene i Afrika, som Kilimanjaro (Afrikas høyeste punkt), Serengeti nasjonalpark og landet grenser mot både Victoriasjøen og Tanganyikasjøen.

  • Landbruket står for halvparten av landets BNP (Brutto nasjonalprodukt) og sysselsetter 990 prosent av arbeidsstyrken.

  • 77 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen på én dollar om dagen.

Kilde: Wikipedia