VOL skrev fredag at andværingen Benn Eidissen blar opp 100.000 kroner til arbeidet med å utarbeide et nytt tallgrunnlag for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen av Evenes som enebase for Luftforsvaret i nord.

– Skal stemme Senterpartiet Eidissen blar opp for Andøyutredning Benn Eidissen har vært sentral i Nordland Høyre. Nå blar han opp 100.000 kroner til Senterpartiets utredning om Andøya flystasjon. – Jeg kommer til å stemme Sp ved valget til høsten, sier Eidissen. – Kjærkomment

– Det er velkomne penger. Det er kjærkomment at noen er med og delfinansierer. Senterpartiet har ikke all verdens med penger, sier Navarsete.Eidissen sa også at han skal stemme Senterpartiet ved høstens valg.

– Det setter vi pris. Alle som vil støtte Senterpartiet er velkomne til å gjøre det, og det er plass til flere, sier Navarsete.

Søker konsesjon for oppdrett av havsalat – Andøya best egnet i landet for algeproduksjon Arctic Seaweed – Aluwini søker nå om konsesjon for å dyrke havsalat på Kvalnes på Andøya. – Andøya er kanskje best egnet i landet for algeproduksjon, heter det i søknaden. – Kommer til våren

– Hvor langt er dere kommet med rapporten?

– Vi er ikke kommet så langt som jeg skulle ønske. Men den kommer i løpet av våren. Vi får ikke gjort noe med vedtaket før valget. Men det er viktig å stadfeste tallene. Vi går til valg på at Andøya flystasjon skal bestå. Da vi må vi ha et solid tallgrunnlag, sier Navarsete.

Sp har leid inn et firma for å gjøre jobben med rapporten.

– Firmaet er en uhildet part. Det er viktig for oss at de som gjør denne jobben er nøytrale. Men jeg er sikker på at tallene vil vise noe annet enn det som er kommet fram til nå, sier Navarsete.

Forsvarsbygg-tall i møtereferat fra regionalt planforum i Troms Fylkeskommune: – Evenes-basen vil koste fire milliarder I planforum-møtet la Forsvarsbygg frem tall som viser at basen på Evenes kan få en prislapp på 5-10 milliarder. Forsvarsdepartementet avviser tallene. – Burde ikke være nødvendig

– Det har vært vanskelig å få fram tall og fakta i denne saken. Kan ikke en slik rapport lett bli avfeid med at den er bygget på feil grunnlag?

– Det er alltid en fare for det. Men de som skal avfeie den må i så fall komme med andre tall som kan verifiseres. Det har vært vanskelig å få ut verifiserbare tall. Det skal ikke være sånn at det er vi som må gjøre dette, sier Navarsete.

Regjeringsmakt?

Hun er sikker på at tallmaterialet regjeringen har lagt fram ikke er godt nok.– Vi vil få denne rapporten i god tid før valget. Så kan vi se på saken når vi forhåpentlig får regjeringsmakt etter valget. Rapporten blir uansett viktig også om vi havner i opposisjon, sier Navarsete.