Det gjelder både strekningen Søndre Stokmarknes til området Hadsel, ved kirken.

Det gjelder også strekningen Steilo til Melbu. Kommunen har bedt om pristilbud fra flere firmaer. Hensikten med arbeidet er å lage et plangrunnlag for å bedre trafikksikkerheten, samt å tilrettelegge for en ønsket utvikling i forhold til bedret folkehelse, heter det i utlysningen.