VOL skrev fredag om Vibeke Olsen fra Melbu, som stiller kritiske spørsmål ved at politiet ikke kunne hjelpe småbarnsfamilien forrige helg, da en ruset person forsøkte å ta seg inn i huset deres.

Måtte til Myre

Regionlensmann Per Erik Hagen beklager hendelsen, og sier at patruljene måtte prioritere en hendelse på Myre.

– Det er sterkt beklagelig at denne familien ble utsatt for dette. Det må ha vært skremmende. Årsaken til at politiet ikke kunne hjelpe på dette tidspunktet var at vi hadde en patrulje på Andenes, og den andre på Myre. Operasjonssentralen var nødt til å gjøre en prioritering, og i dette tilfellet var oppfatningen at hensynet til liv, legeme og helbred gjorde at Myre måtte prioriteres, sier Hagen.

– For familien på Melbu som opplevde dette var ikke situasjonen grei på noe som helst vis, og det har jeg all mulig forståelse for, sier regionlensmannen til VOL.

– Vil skje igjen

Hagen sier videre at man i en region som Vesterålen må påregne at slike situasjoner kan oppstå.

– Det kunne skje tilsvarende for ti år siden, og det vil skje i fremtiden. Vi har samme struktur på politiet i dag som det har vært de siste årene, og det vil ikke bli færre politifolk i fremtiden. Politiet er imidlertid nødt til å ha en bemanning som gjør at vi kan ha patruljer ute på kveld og helg, samtidig som det er ressurser til å gjøre etterforskningsarbeid på dagtid. Det er en balansegang, og den er vanskelig, sier Hagen.

– For å være direkte: Vi kunne vært dobbelt så mange på vakt den aktuelle natten. Like fullt kunne vi havnet i en situasjon med en samtidskonflikt. Det er vanskelig å gardere seg helt mot dette, sier han.

– Jeg vil imidlertid være tydelig på at familien på Melbu gjør det helt riktige ved å kritisere politiet. Det skal være forventninger til oss, og samfunnet skal stille krav. Familien på Melbu opptrådte helt eksemplarisk, både den aktuelle natten, og ved at de er kritiske i ettertid, oppsummerer regionlensmannen.