«Bekymringen fremmes på vegne av alle som i dag mottar, deltar og har behov for sine tilbud i forhold til rus og psykiatri i Bø, samt pårørende», heter det.

Gruppa viser til budsjettmøtet i kommunestyret i desember, hvor det ble vedtatt nedskjæringer i stilling/ressurser tilknyttet ressurs/psykiatri i Bø kommune.

Det innebærer ytterligere tap av et allerede sterkt redusert tilbud, som egentlig i dag eksisterer på et minimumsnivå.

Les også: – Vi har misforstått det å være macho

Turgruppen er en arena for mennesker som på en eller annen måte sliter litt i hverdagen, og som trenger dette tilbudet som et fundament for å få hverdagen og uke til «å gå rundt».

Her treffer man mennesker av alle slag, men som alle har en ting felles. Her kan man møtes i hyggelig sosialt samvær, og man føler trygghet. Her er ingentig farlig, og man får fokus vekk fra ting som ellers kan skape mørke skyer i hverdagen, skriver de til ordføreren.

Og skrivet avsluttes slik:

«Har vi som brukare behov for samtaler angående personlige anliggender på en vanskelig dag er det også - ikke minst - viktig å ha tilgjengelighet på ansatte i Psykisk Helse med faglig kompetanse rundt psykiatri og rus.

Vi vil til slutt minne politikerne i Bø om at rus og psykiatri ved lov skal være et satsingsområde i den enkelte kommune».