VOL har tidligere omtalt innstillingen fra rådmannen om å gi Tande tilslag på et lån. Formannskapet støtter nå et lån på 120.000.- og et tilskudd på 35.000.-,  som er 15.000 mer enn innstillingen som ble lagt frem.

Totale investeringer er anslått til 1,197 millioner kroner. Tilksudd fra Innovasjon Norge på 396.000 er innvilget og lånefinansiering i bank på 600.000 er bekreftet.