Det er Familie- og kulturkomiteen på Stortinget som har avsatt midler på budsjettet for 2016.

Les også: Bassengdebut for Stokmarknes-skolen

Velger mye selv

Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna et bedre grunnlag for å lære å svømme.

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt og tilskuddet gis etter en fast sats per barn. Satsen fastsettes av Utdanningsdirektoratet, og er i 2016 satt til 1.500 kroner per barn det gis svømmeopplæring til.

Tilskuddsmottakere velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, men svømmeopplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng.

Les også: Fryktløse palleløpere

Målgruppe 4-6 år

Målgruppen er barn i alderen 4-6 år. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage, kan søke fylkesmannen om tilskudd.

Søknaden skal inneholde hvor mange barn i barnehage man ønsker å gi svømmeopplæring til. Den skal også inneholde hvor svømmeopplæringen skal foregå og en beskrivelse av selve opplegget.

I tillegg må søknaden også informere om kommunens/den frivillige organisasjonens kontonummer og adresse.

Søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organsisasjoner, prioriteres.

Kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.

Les også: Svømmesak opp for politikerne

Frist 6. mars

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna.

Kommunene og de frivillige organisasjonene må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet.

Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.

Søknadsfrist er satt til 6. mars.