Fagfolkenes råd var at sykehjemmet burde bygges på Andenes. Men politikerne valgte å bruke politisk skjønn. Den langvarige debatten ble avgjort etter gruppemøter og lang debatt. Ordfører Jonni Solsvik la frem et forslag i seks punkter.

– Dagens sykehjemsplasser ved ABBS på Åse erstattes med bygging av et nytt sykehjem med 24 plasser, samt 8 dagplasser. Dette bygges på Åse.

– I tillegg bygges det 38 omsorgsboliger. Av disse bygges 22 ved Andenes Helsesenter, og 16 ved Dahletun på Dverberg.

– Rehabilitering av Kiiljordheimen utredes, og søkes finansiert i gjeldende ordning, og det forutsettes at de 22 omsorgsboligene på Andenes bygges før nytt sykehjem, sa Solsvik i fremleggelsen.

Den etterfølgende voteringa ga enstemmig flertall for det omforente forslaget.

Sveinung Ellingsen (Ap) sier det ble et kompromiss til å leve med.

– Personlig ønsket jeg sykehjem på Andenes. Men det var ikke politisk mulig. Da er det bra vi sikrer at 22 omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Andenes blir bygd først. Det er jeg fornøyd med.

John Helmersen (AL) sier seg fornøyd.

– Det er ikke den ideelle løsninga, men dette ivaretar hele Andøy, og det er bra.

Karl Øyvind Bråten (H) er fornøyd med at det satses i hele kommunen.

– En vanskelig sak, men vi klarte å lande et enstemmig vedtak der folkets behov i nord og sør blir ivaretatt. Det er viktig og bra, sier Bråten.

May Britt Johansen fulgte debatten, og synes vedtaket ble så godt som man kunne håpet på.

– At det bygges 22 bemannede omsorgsboliger på Andenes før nytt sykehjem er viktig. Det er i nord flest bor, og behovene er størst, sier Johansen.