Kvinnen skal ha tatt tre tabletter Oxynorm og omtrent fem tabletter Dolcontin fra en institusjon. Forholdet skal ha skjedd mellom oktober og januar. Kvinnen skal ha brukt de nevnde legemidlene i samme periode.

Hun må nå betale en bot på 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel.