Siv Aasvik er i Oslo i dag under høringen om sjømatmeldingen. I sitt innlegg sa hun.

- Suksessen bak den beste fiskeriforvaltningen vi har i verden er den kombinasjonen av statlig styring, politisk vilje og offensive aktører i næringen. Vi har omsetning og verdiskaping basert på høsting av ressursene våre. Sjømatmeldingen og beslutningene rundt den blir historiske. Det vil få direkte konsekvenser for hvordan kysten skal leve av fisken i fremtiden, sa Aasvik.

Les også: - Ikke gi Havfisk skylda

- Store konsekvenser

Hun gikk også inn på konsekvenser for Hadsel.

- Det som umiddelbart vil få store konsekvenser for Hadsel handler blant annet om rettighetene til å fange ti prosent av hvitfisken i Norge. Disse ble gitt til Røkke under noen veldig klare forutsetninger. Konsernet skulle ta på seg samfunnsansvar. De skulle sikre råstoff til industrien som trålerne hadde leveringsplikt til. Det har ikke på noe tidspunkt vært tvil om forutsetningene. Koblingen mellom sjø og land var noe som fungerte godt i en periode med stabil råstofftilgang, liter permitteringer og stabil økonomi, sa Aasvik.

Les også: - Staten bør ikke bestemme hva som skal produseres

Endringer

Aasvik mener dette endret seg etter at leveringsplikten ble endret til tilbudsplikt.

- De siste årene har vi sett at mens Havfisk går med store overskudd, går landanleggene med underskudd. Men et poeng her er samfunnsmessig lønnsomhet. Det handler blant annet om sysselsetting. Regjeringen ønsker blant annet å regionalisere leveringsplikten. Men ingen kan si noe om hvordan det kan bidra til å øke lønnsomheten. Men vi vet at det vil gå ut over noen anlegg, påpekte Aasvik.

Aasvik fortalte at Regjeringen vil fjerne bearbeidingsplikten. Og at hun mener at markedet alene ikke kan ta ansvar for å oppnå målene i norsk fiskeripolitikk.

- La oss heller se på om vi kan øke fleksibiliteten i bearbeidingsplikten, for eksempel at pliktene kan gjelder lengre varighet - og ikke bare den enkelte fangst. Man kan se på råstoffutveksling mellom anleggene. Kanskje kan de få spesialisere seg? Kanskje kan de ha annet og supplerende råstoff, spurte hun før hun la til.

- Regjeringen vil sette ned en kommisjon for å avvikle akvititetsplikten, men regjeringen sier selv at denne plikten bidrar til å opprettholde industrivirksomhet. La oss heller se på en bedre utforming av plikten i stedet for å fjerne den. Man foreslår å tillate ombordproduksjon. Dette vil absolutt ikke skape mer aktivitet på land. Fisken vil sendes over kaikanten og rett til utlandet, hvor den vil bli videreforedlet. Vi kan ikke tro at noen partier i Norge ønsker dette.

Les også: Flere Vesterålinger stiller under åpen høring

Enstemmig

Hun fortalte så at det er et enstemmig Vesterålen regionråd - tverrpolitisk - som ber om at det settes ned en kommisjon eller utvalg som kan se på hvordan man kan få plikter som fungerer etter hensikten, og en bedre håndheving av pliktene.

-  Målet må være å finne samfunnsmessig forsvarlige løsninger, sa Aasvik.

Les også: Flere Vesterålinger stiller under åpen høring