Det går fram av avtaleutkastet, som skal behandles i formannskapet neste fredag.

Vil jobbe med omdømmet

Rådmannen skal etter planen skrive under på at han skal fokusere sitt arbeid om tre områder.

  • Sikre god kontroll på kommuneøkonomien (...).

  • Jobbe målrettet og strategisk med kommunens omdømme

  • Bidra til et godt arbeidsmiljø og være tydelig på hvilke krav som stilles til ansatte i Hadsel kommune.

Les også: Hadsel må kutte seks millioner kroner

«Smørbrødliste»

I tillegg har rådmannen fått en «smørbrødliste» med ulike resultatmål. Disse strekker seg fra å lage en ny generalplan for skole, generalplan for investering og vedlikehold, rapportere halvårlig status for politiske vedtak som er fattet.

Når det gjelder kommuneøkonomien har rådmannen fått som mål at regnskapet maksimalt skal avvike 0,5 prosent fra budsjettet.

Han har også fått som mål at Hadsel skal forbedre seg år for år på kommunebarometeret, går det fram av saksfremlegget.