Det viser tall som Fiskeridirektoratet har satt sammen for VOL. Sommeren 2003 vedtok Stortinget å innføre kvotehandel i kystfiskeflåten med virkning fra 1. januar 2004. Hva har skjedd i Vesterålen etter det?

Vesterålen har samlet økt sin andel av torskekvotene i kystfiskeflåten, men Hadsel og Lødingen er de store taperne. Vinneren er Øksnes.

Båtene i kystfiskeflåten (under 28 meter) får beregnet sine årlige torskekvoter utifra en tallfaktor. Jo flere faktorer som er samlet i en kommune, dess større blir kvotene.

Øksnes har hatt den fineste utviklingen. Ved utgangen av 2014 hadde Øksnes-båtene 5,6  prosent av kystfiskeflåtens torskekvoter. Da kvotehandelen startet, hadde Øksnes-båtene en andel på 4,1 prosent.

Vesterålens andel har steget fra 10,5 til 11,5 prosent, men skjuler store forskjeller kommunene i mellom. Øksnes, Andøy og Sortland har hatt ei positv utvikling, mens Bø, Lødingen og Hadsel har hatt ei negativ utvikling.

Lødingen er den kommunen som har mistet de største fiskerettighetene i det første tiåret med kvotehandel i kystfiskeflåten, viser statistikken fra Fiskeridirektoratet.