Mattilsynets distriktskontor i Vesterålen har tatt ut prøver for eventuell verifisering av sykdommen, som er sendt Veterinærinstituttet. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Det melder Mattilsynet.

Mattilsynet ble varslet om mistanken, av veterinærinstituttet og Egil Kristoffersen & sønner AS som eier lokaliteten, 16. mai. Bakgrunnen er positive laboratoriefunn for ILA.

Den aktuelle lokaliteten befinner seg allerede innenfor kontrollområdet opprettet i forbindelse med tidligere ILA-påvisninger på lokalitet 11248 Bonhammaren og 11251 Hysjorda.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.