Boligstiftelsen i Andøy har en omsorgsbolig på Bleik. Der er det seks boenheter.

Ledig

Etter at politikerne fjernet nattevakta ved omsorgsboligen, er det bare to beboere igjen. Dermed står fire boenheter ledig.

Kommunestyret vedtok i fjor å åpne for vanlig utleie av boenhetene til voksne/eldre.

I kommunestyrets februar-møte tok Høyres Karl Øyvind Bråthen opp saken.

–Til ungdommer

– Vet der er ungdommer som vil komme til Bleik og begynne å jobbe i kommunen, men har vanskeligheter med å finne plasser å bo. Er det noe vi kan gjøre for at de kan leie her, spurte Bråthen.

«Ungdom over 30»

Rådmannen har nå utredet saken, og kommet til at man kan åpne for utleie til «ungdom over 30 år».

Leier man ut til ungdom under 30 år, regner man med at sjansen for støy er større, enn om man leier ut til den litt eldre ungdommen.

– Å åpne for å leie ut til ungdom kan få postive konsekvenser for undom som ønsker å bosette seg på Bleik og for Andøy boligstiftelse (redusert inntektstap), og også for bygda Bleik, skriver rådmannen i sin saksutredning.

Rådmannen foreslår en prøveordning der man leie ut til ungdom over 30 år i inntil to år, og med en prøveperiode på tre måneder der oppsigelsestiden er én måned.

Tenårene

Da kommunestyret behandlet saken mandag, ble det ikke noen diskusjon om selve saken, men mest om begrepet «ungdom over 30 år».

Opprinnelig ble begrepet ungdom brukt om tenårene, det vil si fra man fyller 13 til man er blitt 19. Deretter blir man voksen.

Men bruken av begrepet har endret seg.

– Å være ungdom har i større grad blitt et spørsmål om å ha en ungdommelig atferd, skriver Store Norske Leksikon om det å være ungdom.

– Er blitt litt latter

– Jeg foreslår å endre «ungdom over 30 år» til «unge voksne». Det blir begrenset om man må sjekke fødselsdato for å leie ut til none. Ellers støtter jeg innstillingen, sa Hermod Bakkevoll (KrF).

– Forslaget om endre teksten er greit. Det har blitt litt latter rundt formuleringen «ungdom over 30», sa John Helmersen (Andøylista).

Bakkevolls forslag ble vedtatt, og dermed kan tre av de ledige boenhetene i omsrogsboligen leies ut til «unge voksne».

Kommunestyret fikk også opplyst at kommunens administrasjon hadde snakket med en av de to beboerne i boligen, og fått avklart at utleie til yngre mennesker var helt greit.