Regnskapet for Bernt Steinar AS viser at selskapet fisket for 3,1 millioner kroner i 2016. Året før fisket man for 4,6 millioner kroner.

Samtidig økte kostnadene fra 4,4 millioner kroner i 2015 til 5,0 millioner kroner i 2017. Driftsunderskuddet ble dermed 1,8 millioner kroner.

Resultatet før skatt ble et underskudd på 2,1 millioner kroner.

Satser med båt nummer to Stig-Ove og Inge Bernt Strand er nå i full gang med å rigge om nyanskaffelsen «Stig Inge». Dermed har Bernt Steinar AS to båter i stallen. Balansen

Selskapet har eierandeler for 16,0 millioner kroner. 7,8 millioner av dette er verdien av kvotene. De to båtene utgjør 4,7 millioner kroner.

Dette motsvares av en egenkapital på 4,6 millioner kroner, og gjeld på 11,4 millioner kroner. Det aller meste av gjelda (10,4 millioner kroner) er langsiktig gjeld.

Girhavari

– Årsaken til den negative utviklingen er at selskapet har hatt girhavari. Dette medførte at store deler av torskekvoten ikke ble fisket i 2016, skriver styret i sin årsberetning.

I tillegg til de to eierne, har selskapet to ansatte.

Ny båt

Girhavariet gjorde at Stig-Ove og Inge Bernt Strand skaffet seg en ny båt, som fikk navnet «Stig Inge». I tillegg ble «Bernt Steinar» reparert og satt i drift igjen. Rederiet har dermed to båter.

Blåkveite

Akkurat nå er rederiet i gang med blåkveitefisket. «Stig Inge» leverte tirsdag drøye 1.700 kilo blåkveite til Jangaard Export på Andenes, samt en del torsk, hyse og kvitlange.