Førstkommende fredag inntar Vesterålen Regionråd Andenes, der det holdes møte i arbeidsutvalget. Her møter vanligvis ordførere og rådmenn fra vesterålskommunene, men denne gangen kommer altså Jonni Solsvik med en invitasjon til et utvidet forum.

– Ja, jeg vil oppfordre mine ordførerkolleger og regionens rådmenn til å stille med næringssjefer og næringskonsulenter til dette møtet. Årsaken er at jeg håper på en fruktbar diskusjon om nytenkning og samarbeid, sier han.

Vekstpotensial regionalt

Regionrådet legger en del møter ut i kommunene, og praksis er her at vertskommunen får orientere om et fritt valgt tema. Solsvik har valgt å snakke om omstilling og nytenkning – som i disse dager er ekstra aktuelle i Andøy, men som han i høy grad også mener bør ha regionalt fokus.

– Jeg synes det er naturlig at vi snakker om omstilling, og vi skal informere om status i omstillingsarbeidet. I denne forbindelse ønsker jeg at vi får innspill og diskusjon om hvorvidt det er enkelte ting som bør løftes opp på et regionalt nivå, og hvor det er naturlig at vi samarbeider her i Vesterålen. Altså vil jeg – kort og greit – at vi tenker høyt om hvorvidt er det noe vi i regionen kan eller bør gjøre sammen?

– I Vesterålen har vi lang og god erfaring med interkommunale samarbeid. Jeg er ikke objektiv nå, men jeg vil dra fram kultursamarbeidet som et vellykket eksempel på et område hvor vi har fått til mye, sier Solsvik – som mener det blir enda viktigere å samarbeide i åra fremover.

Solsvik håper derfor næringsutviklere og næringssjefer fra alle kommunene kan delta i fredagens møte.

– Jeg tenker ikke på tjenesteproduksjon, først og fremst, men på de overordnede satsingene der vi i fellesskap kan løfte regionen opp og fram!

– For meg er det et paradoks å tenke på at da vi i Vesterålen skulle spare penger, og jobbe smartere, så var ett av de første grepene som ble tatt at Vesterålen Interkommunale plankontor ble nedlagt. Det er et paradoks fordi om det er noe alle kommunene i regionen trenger, så er det nettopp plan-kompetanse, sier Solsvik og rister lett på hodet.

Tida inne

Solsvik vil ikke gå i detaljer på hva han skal snakke om i møtet, men han drar gjerne opp noen generell linjer, og sier litt om en suksesshistorie som et eksempel han mener har stort potensial til videre vekst.

– Innenfor kultursektoren er det konkrete prosjekter jeg mener det her er relevant å dra fram, og det samme gjelder innen reiselivet. Her har Andøy kommune en offensiv politikk nå, der vi bruker mye ressurser på å bidra til vekst innen et område vi har store forventninger til.

– Samtidig som vi på enkelte områder har samarbeidet godt, er det andre konkrete områder hvor vi ikke har lyktes, og hvor det er stort forbedringspotensial. Jeg mener tida er inne til å snakke om slike ting nå, og at vi alle vil tjene på det, sier Solsvik.

Suksesshistorien Solsvik snakker om er NAROM.

– Det var i 1997 man fikk midler til forprosjektet, og tyve år senere er veksten eksplosiv. I Sortland besluttet man å legge ned kunnskapsparken. Samtidig undertegnet den canadiske ambassadøren en samarbeidsavtale mellom Norge og Canada om utdanningsrettet samarbeid, og årlig er over 5.000 studenter og lærere innom kurs her, og romtek-linja ved Andøy Videregående skole er blant landets mest etterspurte studietilbud. Her har vi en internasjonalt anerkjent kompetanseformidlingsinstitusjon regionen bør bidra til å løfte. Her finnes det muligheter, og dette er bare ett eksempel på det jeg vil snakke om, sier Solsvik.

REISELIV: Jonni Solsvik mener reiselivssektoren er et område hvor det burde være et tettere samarbeid regionalt i Vesterålen. Foto: Alf Ragnar Olsen