- Det er stabilt. Per i dag er vi rundt 70 medlemmer, noe vi synes er bra, forteller daglig leder Randi Merete Hanssen.

Lavterskeltilbud

Hun driver senteret sammen med Tanja Lochert. Da de to engasjerte kvinnene fikk ideen om å starte et treningssenter senhøsten 2014, noe som for øvrig skjedde på en fjelltur, var noe av intensjonen at folk i Bø skulle få mulighet til å trene i hjembygda.

- Vi ville lage et lavterskeltilbud her i Bø slik at folk ikke trengte å trene på Sortland eller andre steder, men i stedet kunne gjøre det rett i nærheten av der de bor, sier Hanssen.

Vil trene i sal

Bøpuls har en liten avdeling med tredemøller og noen frivekter. Men det er først og fremst salbasert trening som er hovedkonseptet og som derfor er kjernen i treningstilbudet.

- Det er det folk etterspør mest og ønsker. Vi tror også at det er enklere for mange å møte opp på trening når det skjer i grupper. På den måten blir det mer forpliktende. Når det er sagt har vi heller ikke romplass til å bygge noen frivektsavdeling, sier Hanssen.

På grunn av begrenset arealplass er det heller ikke aktuelt å bygge garderober.

- Det hadde blitt veldig plasskrevende. Samtidig er det ikke noe folk spør etter heller. De fleste bor så nærme at det ordner seg hjemme, sier hun.

Kompetente instruktører

Spinning, corebar, step og trening med stang, er noen av treningstilbudene som tilbys ved BøPuls. For å kunne til medlemmene god trening i de nevnte disiplinene, er det nødvendig med kompetente instruktører. Ett av satsingsområdene til bedriften har derfor blitt å utdanne kompetente instruktører.

- Medlemmene våre er veldig fornøyde med instruktørene våre. Vi synes det er viktig at de er så godt kvalifsierte som mulig, slik at vi kan gi medlemmene et best mulig tilbud. For til syvende og sist er det også instruktørene som bærer bedriften, slår Hanssen fast.

Søkelys på trening

Noe av tanken med treningssenteret da de startet opp, var at det skulle være enkelt. Søkelyset skulle utelukkende være på trening.

- Vi selger ikke noe slags produkter av noe slag. Dette er ikke et sted du drar til for å henge. Folk kommer hit først og fremst for å trene, presiserer Hanssen.

Livsstilskonsept

BøPuls har også mer å by på en bare ren trening, som for eksempel Freeliving. Det er et livsstilskonsept innenfor kosthold, mental- og fysisk trening. Konseptet er utviklet av Linda Chrislock og inkluderer flere samlinger i løpet av året.

- Der fokuserer vi på stressmestring, naturlig mat og varierte treningsmetoder. I den forbindelse har Tanja utdannet seg til personlig trener, noe som er en styrke for BøPuls. Vi satser også på treningspakker innenfor blant annet kondisjon, der deltakerne kan kjøpe en treningspakke med utvalgte treningstimer, personlig oppfølging og kondisjonstester, slår Randi Merete Hanssen fast.