I november i fjor vedtok Stortinget å legge ned Andøya flystasjon. Selv om nedleggelsen ligger noen år fram i tid, starter man allerede nå arbeidet med tanke på omstilling for de ansatte.

– Formelt sett er vi ikke et omstillingsløp. Men vi erkjenner at de ansatte har behov for å si noe om fremtiden. Derfor har man funnet det hensiktsmessig å gjøre en kartlegging. Det har betydning for den enkelte og for at Andøya flystasjon skal kunne levere den tjenesten vi er satt til å utføre, sier Bjørnstad Jensrud.

Ønsker og behov

Hun sier at man skal kartlegge ønskene og behovene for personellet i forbindelse med den forestående omstillingen, og at man skal finne virkemidler som best mulig treffer de behovene de ansatte har.

– Vi vil finne ut hva folk ønsker å gjøre fremover og hvordan vi best mulig kan ta vare på personellet i den perioden som kommer, uavhengig av om man ønsker å være i Andøy, bli med til Evenes eller gjøre andre ting, sier Bjørnstad Jensrud.

Kompetanse

Faren for kompetanseflukt har vært et mye omtalt tema i forbindelse med flyttingen av 333-skvadronen fra Andøya til Evenes.

Bjørnstad Jensrud sier at kartleggingen også vil hjelpe Forsvaret med å klargjøre hva slags kompetansebehov man har i de kommende årene.

– Dette vil også hjelpe oss oss å ivareta behovet for kompetanse på kort og lang sikt. Per i dag er det ingen ting som tyder på at det er en reell fare for at vi ikke skal klare å levere den tjenesten vi skal utføre, men dette er noe vi vil vurdere kontinuerlig. Denne kartleggingen vil kanskje gi oss en bedre forståelse av hvilke utfordringer vi har fremover, sier Bjørnstad Jensrud.