Eiendomsskatt har fått stor oppmerksomhet den seneste tiden, særlig etter at man i Bodø takserte eiendommene på nytt. Det ga mange en kraftig økning i skatten, og har slått svært uheldig ut for enkelte.

Sortland fra 1984

Eiendomsskatt er ikke noe nytt for vesterålingene. I Sortland har de for eksempel hatt eiendomsskatt siden 1984, men da ikke for alle.

I 2010 ble skatten innført i hele kommunen.

Også i Hadsel har de hatt eiendomsskatt lenge. I 2015 ble den innført for alle.

2010 var også året da andværingene fikk eiendomsskatt, mens man i Bø begynte innkrevingen i 2015.

Maks sats

I Andøy og Hadsel krever man inn maksimal skatt. Det vil si 7 promille av eiendommens verdi.

I Andøy startet man med 2 promille, og har gradvis økt denne til 7.

I Sortland hadde man 7 promille til og med 2012. I 2013 ble skatten satt ned til 3 promille. Året etter var den 2,8 promille. Siden har den økt, og er nå på 6,5 promille.

Bø startet med 2 promille. I fjor økte satsen til 4 promille.

Bunnfradrag

Det er også variasjoner når de gjelder bunnfradrag.

Sortland har mest med 250.000 kroner.

I fjor hadde Hadsel et bunnfradrag  på 150.000 kroner. Det er nå satt ned til 100.000 kroner.

Andøy hadde i 2014 et bunnfradrag på 200.000 kroner. Det ble fjernet i 2015, slik at det nå ikke er noe bunnfradrag.

I Bø er bunnfradraget 50.000 kroner.

80,9 millioner

Andøy, Bø, Hadsel og Sortland hentet inn 80,9 millioner kroner i eiendomsskatt i 2016.

Hadsel krever inn mest, med 30,2 millioner kroner. Sortland krever inn 27 millioner, mens Andøy krever inn 16,2. Bøfjerdingene bidro med 7,7 millioner kroner til kommuneøkonomien i fjor.

Runder halvmilliarden

Siden 2001 har de fire kommunene krevd inn 466 millioner kroner i eiendomsskatt. Det betyr at man runder en halv milliard kroner i 2017.