Ifølge NRK Nordland er det observert flere reinsdyr i og langs veien ved krysset mot Fv 837 i Lødingen.