En rød flytestake er observert i land på Taen. Foto: Silje Nilsen

Det har rekt i land en flytestake på Taen i Hadsel kommune. På vestsiden av Hadseløya skal det per i dag være to permantente flytestaker; Hektorskallen og Kjeøybanken.

- Mest sannsynlig er det en av de sjømerkene som er kommet i land, sier nautiker i Kystverket i Kabelvåg, Arnt Roald Olsen til VOL.

Sjømerker

Flytestakene i Hadsel-området røde og grønne lateralmerker.

- De indikerer det hva slags side en skal seile på, forklarer Olsen. Ved grønt lateralmerke skal en seile på styrbord side. Er lateralmerket rødt skal en seile på barbord side.

- Hva kan årsaken være for at staken har løsnet?

- I dette tilfellet ser det ut som den har løsnet fra fortøyninga, siden den ligger helt opp i fjærsteinene, sier Olsen. Andre årsaker kan være at kjettingen sliter eller at loddet løsner fra fortøyninga.

- I noen tilfeller blir også loddet dratt med et stykke innover, sier Olsen.

Fiskerileie

Videre understreker Arnt Roald Olsen at Kystverket skal sjekke problemet raskest mulig.

- Den er satt der fordi det er en vanskelig område å ferdes i. Fiskebåtene bruker denne leia. Det er viktig for oss at den er i orden, slår Olsen fast.

- Hva er konsekvensene med at flytestaker løsner?

- Det øker faren for grunnstøting i området. Derfor må vi prioritere det raskest mulig.

Vedlikeholder

Hvert år har Kystverket et fartøy som seiler langs kysten i Nordland og sjekker aller flytende merker.

- Men vi har ikke fartøy over alt, hele tiden, sier Olsen.

Kystverket visste ikke noe om flytestaken på Taen før VOL informerte om det. De oppfordrer publikum til å varsle om lignende hendelser oppstår igjen.