Det melder Reno-Vest i ei pressemelding.

Det betyr at båteiere kan få utbetalt vrakpant på tusen kroner per båt.

Med fritidsbåt menes fartøy til sports- og fritidsbruk (uten innenbordsmotor) med skroglengde inntil 15 fot. Kajakker, joller, kanoer, ribber og alle andre båter kan leveres inn gratis.

– På vårt regionmottak i Ramnflauget i Sortland tar vi også imot båter opp til 15 meter -  49,21 fot. Det utbetales kr. 1 000,- også for disse båtene, skriver Reno-Vest i pressemeldingen.

For å få utbetalt vrakpant må den som leverer båten ha med seg et skjema der vi skriver under på at båten er levert inn. Dette skjemaet må så båteier sende sammen med søknad til Miljødirektoratet.

Slik gjør du om du skal kvitte deg med båten din:

  • Skriv ut skjema fra Miljødirektoratets nettsider. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ta med utfylt skjema til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.

  • Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.

  • Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

  • Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert.

Fakta:

I Norge finnes det antakelig over 700 000 små og store fritidsbåter. Mange av disse består hovedsaklig av metall, glassfiber, treverk, og noe farlig avfall, EE-avfall og diverse. Avfall Norge anslår at dette gir potensiale for 60 prosent materialgjenvinning.