Fredag var det brann i Sigerfjord. I forbindelse med brannen kom det reaksjoner fra brannmannskapene. Hastig ble det innkalt til pressekonferanse fredag kveld der det ble klaget over at det ikke var ambulanse tilgjengelig. Bilen på Sortland var ikke tilgjengelig, og bilen fra Stokmarknes rykket ut i møte med en bil fra brannvesenet. Dette fikk brannmannskapene til å reagere.

– Jeg har aldri opplevd noe slikt. Så her er det tydelig at beredskapen ikke er god nok. Det er bare spørsmål om tid før det skjer igjen.

Brannfolkene i Sortland ba Nordlandssykehuset situasjonen innover seg etter at en ambulansebil på Sortland er fjernet.

- Det er stor forskjell mellom den virkeligheten de som sitter og avgjør beredskapen og den virkeligheten vi lever i. Her må de få tilbake ambulanse nummer to i den største kommunen i Vesterålen snarest, sa de fredag.

Ikke konflikt

Klinikksjef ved prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset, Harald Stordahl, mener at det ikke var en samtidighetskonflikt som oppstod fredag.

-Det første som skjedde var at en privatperson tok kontakt med 113 om en brann. Ifølge meldingen var alle personer ute av brannstedet, og alle personene på brannstedet var gjort rede for, og at det ikke var behov for helsehjelp. Senere var vi i kontakt med brannvesenet. Vi forstod situasjonen fortsatt slik at det var gjort rede for alle personer. I denne samtalen ble behov for helsehjelp ikke drøftet med «brann». Det neste som da skjedde var at det kom inn melding om at det var bekreftet at det var propanflasker på brannstedet. Dermed bestemte vi oss for å sende ambulansebil fra Åse i beredskap, sier Stordahl.  Denne ble sendt fra Åse i Andøy. Ifølge klinikksjefen var utkallingen av denne bilen ment som å være en beredskap for brannmannskapene, som løp en risiko. Deretter oppstod situasjonen som nå er omstridt:

- Godt og vel en halvtime etter at første melding kom, fikk vi kjennskap at personen som var i huset hadde sot i ansiktet. Det ble da bedømt at vedkommende hadde bruk for øyeblikkelig helsehjelp. Da varslet vi ambulansen på Stokmarknes, som rykket ut. Vi avtalte med møtende bil at de skulle blinke med lysene og vår ambulanse og bilen som fraktet pasienten møtte hverandre på Sortland, sier Stordahl.

Det kritiske punktet var da AMK ble kjent med at den brannrammede hadde sot i ansiktet.

Håndterer

Ifølge Stordahl er AMK-sentralen vant med å operere under omstendigheter lik det som skjedde fredag.

– Vi er vant til å disponere ressursene utfra den informasjonen som til en hver tid er tilgjengelig. Det er ikke riktig at det ikke var ambulanser tilgjengelig.  Når det gjelder tilgang på ambulanser disponeres Vesterålen under ett, sier Stordahl.

Han opplyser at ambulansen på Sortland var ute på et hasteoppdrag, men det var ikke et akuttoppdrag. Beredskapsforskriften sier at en ambulanse på et akuttoppdrag skal være fremme hos pasient etter 25 minutter.

– Så dere oppfatter ikke fredagens hendelse som en samtidighetskonflikt?

– Vi gjør ikke det, men jeg skjønner behovet for den diskusjonen. Ambulansen på Sortland var opptatt, men vi er vant til å håndtere at ambulansene brukes og at vi styrer flåten etter det. Den første meldingen inneholdt noe annet enn det viste seg å være. Beredskapen i Vesterålen er god, kanskje bedre enn den noen gang har vært, sier Storedahl.