I en pressemelding skriver Furoria, tidligere Hadsel Asvo, at deres årlige pris til en særskilt inkluderende bedrift, i år går til Storkmarknes Sykehjem.

Prisen går til en bedrift som har utmerket seg i arbeidet med å hjelpe med å få mennesker inn i, eller tilbake inn i, arbeidslivet gjennom praksisplasser.

– Positive til å gi mennesker en sjanse

Om begrunnelsen sier Ingrid Pettersen og Haakon Anderssen, jobbveiledere hos Furoria:

– Vi opplever at Stokmarknes sykehjem alltid er positiv til å gi mennesker en sjanse. Like viktig er tilbakemeldingen fra deltakerne har vært at Stokmarknes sykehjem har tatt godt imot dem, inkludert dem i arbeidsmiljøet og sørget for det beste utgangspunktet for at deltakerne kan nå sine utviklingsmål og opplæringsløp. Og ikke minst – det er mange som har fått lønnet arbeid gjennom vårt samarbeid.

Ulike bakgrunner

Sykehjemmet fikk diplom og blomsterbukett, samt en stabil benk produsert av Furoria. Foto: Furoria

Stokmarknes sykehjem trekkes frem som bestående av både kvinner og menn, med norsk og utenlandsk opprinnelse.

– At noen av våre kolleger ikke har norsk som morsmål, eller har et begrenset språk fordi de er i norskopplæring, er ikke nødvendigvis et problem, sier avdelingsleder ved Stokmarknes Sykehjem, Ina Oskal Alexandersen i pressemeldingen.

– Vi har flere beboere som har kognitiv svikt eller demens. Det er en sårbar pasientgruppe som har et stort behov for å forstå og bli forstått. Da kan mange ord bli forvirrende, og det å ha et enkelt språk gjør at denne pasientgruppen enklere forstår hva som blir kommunisert, sier Alexandersen og forteller at de jobber for at trivselen skal være høy på sykehjemmet. Både for beboerne, men også det kollegiale.

– Medarbeiderne som gjør jobben

– Prisen er et tydelig tegn for oss på at all jobben vi prøver å gjøre, ikke er forgjeves, sier avdelingsleder ved Stokmarknes Sykehjem, Linda Larsen (t.h.), her sammen med avdelingsleder Ina Oskal Alexandersen. Foto: Furoria

Avdelingslederne Ina Oskal Alexandersen og Linda Larsen gir medarbeiderne på sykehjemmet æren for prisen.

– Det er ikke vi som skal ha æren for å ha vunnet denne prisen. Det er medarbeiderne våre som gjør den største jobben med å sørge for å ta imot og inkludere de nye kollegene. Det er de som gjør den gode inkluderingsjobben.

Alexandersen sier i pressemeldingen at de er veldig glade for prisen:

– Vi har erfart at det å inkludere nye kolleger gjennom Furoria, har mye positivt med seg. Vi jobber ut etter våre verdier, å være raus og inkluderende. Det er derfor ekstra stas at vi blir sett for den jobben vi prøver å gjøre.

Hun fortsetter:

– Vi er klare over vårt samfunnsansvar og har hatt et godt samarbeid med Furoria om arbeidsinkludering. Det er egentlig så enkelt at vi trenger flere kolleger og Furoria har deltakere som ønsker seg inn i helsesektoren. Ja, da er det klart vi sier ja til det og tilrettelegger for at den personen som kommer inn.