Gratis ferietilbud for barn og ungdom, friluftsleir for utviklingshemmede, senioraktiviteter, rydding og klopping av friluftsområder, bygging av gapahuker og opprettelse av naturmøteplasser, er bare noen av tiltakene som er prioritert i årets tildeling.

– Vi har stor bredde i ulike gratis tilbud for flere målgrupper som vi støtter opp under. Drift av nettverk for barnehager og skoler for læring i friluft er også prioritert.

Disse har fått midler i årets tildeling:

Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd
Vesterålen FriluftsrådKurs og Camp for ungdom30 000 kr
Vesterålen FriluftsrådTellTur 202320 000 kr
Strønstad VelforeningGapahuk med bålplass30 000 kr
Friluftsliv - statlig tilskudd
Vesterålen FriluftsrådLærende nettverk barnehage og skole50 000 kr
Vesterålen FriluftsrådFriluftsskoler50 000 kr
Harsrtad TurlagNytt turlag i Lødingen og Vestbygd50 000 kr
Vesterålen TurlagVann32 800 kr

Natur som læringsarena

En av de viktigste arenaene for god folkehelse er naturen. Friluftsliv er også en god og tilgjengelig integrerings- og inkluderingsarena.

– Tilrettelegging er ofte nødvendig for å gjøre naturen tilgjengelig for flest mulig i befolkningen, men det er også nødvendig med aktivitetstilbud og opplæring i friluftsliv for å få folk til å ta arealene i bruk, underbygger fylkesråd Christian Torset.

Øker engasjementet

Nå er tilskudd til friluftsliv fordelt gjennom to ulike ordninger, fylkeskommunalt tilskudd og statlig tilskudd.

– Aktivitet i naturen kan føre til bedre kjennskap til natur og friluftsliv, som igjen kan bidra til bedre oppmerksomhet og kunnskap om naturen og øke engasjement for utfordringer med klima, miljø og naturmangfold, sier Torset.

Kompetanse og aktivitet

I Nordland er det 80 statlig sikra friluftslivsområder i 24 kommuner. Sikring av friluftsområder er et virkemiddel for å sikre allmennheten tilgang til viktige friluftsområder.

– Den statlige tilskuddsordningen går til aktivitetsskapende og kompetansebyggende tiltak. Fylkeskommunalt tilskudd går hovedsakelig til tilrettelegging, informasjonstiltak, motivasjons- og stimuleringstiltak, tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende områder, sier fylkesråd Torset.