Gnr 50, bnr 17 er overdradd fra Svanhild Malnes til Anna Emilie Malnes, Dagfinn Malnes, Nils Jakob Malnes og Inger Marie Osland (02.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Hovdenveien 168 (Gnr 50, bnr 18)

Hovdenveien 168 (Gnr 50, bnr 8) er overdradd fra Nils Jakob Malnes til Anne Line Malnes (02.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 50, bnr 17

Overdragelsen omfatter også Hovdenveien 168 (Gnr 50, bnr 18)

Eidesjøen 16 (Gnr 66, bnr 113) er solgt for kr 350.000 fra Sukanya Chaosuai og John Herman Kristoffersen til Pirinya Chaosuai (07.08.2017)

Søbergsveien 79 (Gnr 39, bnr 32) er overdradd fra Alf Martin Andreassen til Erna Helene Andreassen (07.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 39, bnr 178

Søbergsveien 79 (Gnr 39, bnr 32) er overdradd fra Erna Helene Andreassen til Vigdis Bergny Andreassen og Anne Lovise Føre (07.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 39, bnr 178

Kjerkhaugveien 3 (Gnr 15, bnr 56) er overdradd fra Håkon Enoksen til Anne Julie Enoksen, Linda Enoksen, Morten Enoksen, Per Håkon Enoksen og Rakel Helene Enoksen (08.08.2017)

Kjerkhaugveien 3 (Gnr 15, bnr 56) er solgt for kr 750.000 fra Anne Julie Enoksen, Linda Enoksen, Morten Enoksen, Per Håkon Enoksen og Rakel Helene Enoksen til Lisbeth Andersen og Steffen Andersen (08.08.2017)

Andel av Astersetveien 44 (Gnr 62, bnr 1) er overdradd fra Svein Olav Stephansen til Karin Margreth Stephansen (08.08.2017)

Andel av Gnr 2, bnr 39 er solgt for kr 125.000 fra Arnfinn Jørgen Hermansen til Nils Normann Hermansen (09.08.2017)

Veaveien 5 (Gnr 37, bnr 53) er solgt for kr 7.500.000 fra Coop Nordland Sa til Tema Eiendom as (11.08.2017)

Salget omfatter også Veaveien 7 (Gnr 37, bnr 85)

Salget omfatter også Gnr 37, bnr 86

Gnr 17, bnr 314 er solgt for kr 150.000 fra Jorunn Irene Johnsen, Ingrid Rabben Pedersen og Knut Paul Rabben til Hilde Andersen og Knut Henrik Lihaug (11.08.2017)

Fiskumyran 1 (Gnr 36, bnr 26) er overdradd fra Snorre Bakkejord til Ann-Elise Bakkejord (14.08.2017)

Andel av Gnr 1, bnr 14 er overdradd fra Heidi Pauline Johnsen til Tom Morten Kristiansen (15.08.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Pollvikveien 17 (Gnr 1, bnr 35)

Gnr 37, bnr 90 er overdradd fra Straumbo as til Einar Jarle Botnmark (16.08.2017)

Bøveien 642 (Gnr 27, bnr 22) er overdradd fra Ruth Olive Paulsen til Marion Gunn Hermansen, Rude Britt Johnsen, Kurt Birger Paulsen, Odd Robert Paulsen og Ståle Villy Paulsen (16.08.2017)

Bøveien 642 (Gnr 27, bnr 22) er solgt for kr 1.200.000 fra Marion Gunn Hermansen, Rude Britt Johnsen, Kurt Birger Paulsen, Odd Robert Paulsen og Ståle Villy Paulsen til Tommy Vikan (16.08.2017)

Gnr 66, bnr 104 er overdradd for kr 40.000 fra Kåre Harald Johansen til Karin Merethe Eliassen (21.08.2017)

Gnr 28, bnr 3 er solgt for kr 2.000.000 fra Sonja Marie Johanne Fagereng til Fred Tore Fagereng (21.08.2017)

Salget omfatter også Gnr 28, bnr 4

Salget omfatter også Bøveien 716 (Gnr 28, bnr 8)

Salget omfatter også Gnr 28, bnr 14

Salget omfatter også Gnr 28, bnr 34

Salget omfatter også Gnr 28, bnr 47

Salget omfatter også Gnr 28, bnr 62

Salget omfatter også Gnr 28, bnr 99

Mårsundveien 6 (Gnr 15, bnr 88) er solgt for kr 1.200.000 fra John-Ivar Overholth-Aronsen og Maria Overholth-Aronsen til Hilde Ribe (21.08.2017)

Gnr 19, bnr 77 er overdradd fra Rolf Meyer Bjugn til Solveig Gudrun Julie Bjugn (23.08.2017)

Gnr 19, bnr 77 er overdradd fra Solveig Gudrun Julie Bjugn til Even Sverre Bjugn, Robert Martin Bjugn, Ranveig Synnøve Bjugn Dohmen og Liv Harriet Halland (23.08.2017)

Andel av Gnr 19, bnr 77 er overdradd fra Even Sverre Bjugn, Ranveig Synnøve Bjugn Dohmen og Liv Harriet Halland til Robert Martin Bjugn (23.08.2017)

Andel av Gnr 2, bnr 114 er overdradd fra Ann Herlaug Hermansen, John Harald Hermansen, Trine Brita Hermansen og Hilda Hansine Isaksen til Sonja Mari Myreng (23.08.2017)

Andel av Gnr 2, bnr 116 er overdradd fra Ann Herlaug Hermansen, John Harald Hermansen, Trine Brita Hermansen og Hilda Hansine Isaksen til Sonja Mari Myreng (23.08.2017)

Guvågveien 159 (Gnr 3, bnr 5) er overdradd fra Gunnar Thomassen til Aud Randi Øvergård Hegge, Mona Øvergård Tollefsrud og Wiggo Øvergård (24.08.2017)

Guvågveien 159 (Gnr 3, bnr 5) er solgt for kr 515.000 fra Aud Randi Øvergård Hegge, Mona Øvergård Tollefsrud og Wiggo Øvergård til Trude Selnes og Leif Are Toresen (24.08.2017)

Brennaveien 29 (Gnr 17, bnr 141) er solgt for kr 800.000 fra Maria Bergseng Lange til Asle Einar Hansen og Bethsaida Agosto Hansen (28.08.2017)

Salget omfatter også Brennaveien 31 (Gnr 17, bnr 248)

Salget omfatter også Gnr 17, bnr 300

Nykvågveien 58 (Gnr 48, bnr 9) er solgt for kr 275.000 fra Terje Viggo Kristoffersen til Bent-Tore Johnsen (29.08.2017)

Ner-gimstad 5 (Gnr 27, bnr 8) er overdradd fra Helge Leif Hansen til Johnny Hansen (29.08.2017)

Sikanveien 47 (Gnr 19, bnr 257) er solgt for kr 1.500.000 fra Halvard Inge Henriksen til Claudia Hasenbein og Clemens Nikolaus Neumann (01.09.2017)

Kilde: Statens kartverk