Leder av Melbu skolekorps Inger Grete Klæboe Jenssen forteller til VOL følgende om gjengen hun styrer:- Vi er en gjeng som sammen produserer musikere. Her lærer de å spille sammen, dette er ingen solosport. Korpset er avhengig av musikantene for at det skal låte bra. Vi er bare noen og tjue stykker, men har plass til mange, mange flere.

Stokmarknes skolekorps ble langt ned for noen år siden, og det betyr at flere av medlemmene på Melbu er fra nordsiden av øya. Noen er også fra Sandnes, og det betyr at det kan bli øvelser også på Stokmarknes i fremtiden.

- Det er flott at vi kan få til et samarbeid på denne måten, når det ikke er folk nok til to tilsvarende korps. Vi samarbeider med kulturskolen, og oppfordrer til at ungene begynner der, så kan vi få til et samspill også der, sier Inger Grete.

Konserten er en tradisjon på denne tiden av året, hvor ungene kan få vise hva de har lært. - Så er det supert at det er så mange folk i salen som er kommet for å høre på, smiler Inger Grete.