Øksnes havnevesen er i gang med å fylle igjen det som skal bli et nytt industriområde i Kartnesbukta. Biomar har sikret seg 20 mål, og har opsjon på ytterligere 10 mål. - Vi tenker fremover, og legger planer for utvikling av Biomar på Myre, sier fabrikksjef Arne Otto Olsen. Foto: Silje Helene Nilsen

Fiskefôrprodusenten, som står høyreist og stolt ved innløpet til Myre havn, har all grunn til å gjøre nettopp det. Biomar har hatt en rivende utvikling siden oppstarten i Øksnes på slutten 80-tallet, og er i dag den aller største bedriften i Vesterålen målt i omsetning.

I oppstartsåret 1987 produserte de 4800 tonn fôr. I dag bruker de fire døgn på å produsere tilsvarende volum.

Selskapet legger nå bak seg nok et rekordår. Fabrikkene på Myre og Karmøy har til sammen produsert fiskefôr for 4,5 milliarder kroner. Myre alene stod for 2,7 milliarder av disse.

– Jo da, fjoråret var bra, sier fabrikksjef på Myre, Arne Otto Olsen, beskjedent.

Tøffe tider i fôrbransjen til tross så er Skretting fornøyde: - 2016 vårt beste driftsår noensinne Fabrikksjef ved Skretting på Børøya i Hadsel, Kjell-Åge Stikholmen, forteller om tøffe tider for en bransje med overkapasitet. Samtidig har fabrikken hatt sitt beste driftsår noensinne. Kvalitet i fokus

De nærmere 90 ansatte på Myre sto i fjor for en produksjon på 230.000 tonn fiskefôr.

– Hva er sukessoppskrifta?

– Vi har over år jobbet med forbedring av kvaliteten på fôret, og opplever å få gode tilbakemeldinger fra markedet. Vi har satset mye på FoU-ressurser, spesielt på laks, noe som har gjort at vi har kommet på markedet med mange nye produkter de siste årene. Mye av det er skreddersydd for enkeltkunder, og det oppfattes positivt, sier Olsen.

– Vi har også en organisasjon som er gjennomsyret av folk som står på og som viser stor entusiasme og engasjement for å utvikle selskapet, legger fabrikksjefen til.

Tøff konkurranse

Til tross for skyhøye omsetningstall, og glade dager i oppdrettsnæringa, er ikke bildet like glanset på bunnlinja i fôrindustrien - sammenlignet med næringa de leverer varene til. Det er beinhard konkurranse mellom «de tre store» i bransjen; Biomar, Skretting og EWOS.

– Det har ikke vært særlig fett å være fôrleverandør i Norge de siste ti årene. Konkurransen har vært svært hard, særlig når det kommer til pris, sier Olsen.

Biomar Norge hadde i 2014 et resultat 18 millioner kroner, i 2015 leverte de en økning til 58 millioner. Olsen sier det var bedring i 2016, mye på grunn av at de har utvidet sortimentet sitt.

– I løpet av en treårsfase har produktspekteret vårt blitt ganget med tre, noe som har vist seg å være fordelaktig, sier han.

Utelukker ikke ny linje

Biomar ønsker å utvikle fabrikken på Myre, men har opplevd at mangel på arealer har satt begrensninger. Nå er kommunen i gang med å fylle igjen Kartnesbukta for å legge til rette for næringsaktører. Som VOL omtalte i fjor høst, har det vært forsinkelser i prosessen, som også har forsinket Biomars utbyggingsplaner. Nå nærmer det seg omsider byggestart for et over 3000 kvadratmeter stort ferdigvarelager.

– Vi er helt sprengt på lagerkapasiteten med tanke på det produksjonsvolumet vi har og antall produkter vi produserer, og det har gjort logistikken vår ineffektiv. Bygget blir nå ferdig noe senere enn optimalt, men vi jobber for å få tatt det i bruk til høysesongen, sier Olsen.

Til sommeren skal det stå klart. I første omgang har de sikret seg et område på 20 mål i det nye industriområdet som nå tar form, og de har opsjon på ytterligere 10 mål.

Det er fem år siden siste store utbygging på Myre, da produksjonslinje nummer to sto ferdig. I mai tas ei ny linje i bruk på fabrikken på Karmøy.

– Er det aktuelt å bygge ut ny produksjonslinje på Myre?

– Selv om vi først og fremst konsentrerer oss om daglig drift, tenker vi også fremover, og legger planer for utvikling av Biomar på Myre. Vi ønsker å utvikle selskapet videre, og gjør det som må til. Selvfølgelig ser vi også på muligheten for å øke kapasiteten. Vi har ingen konkrete byggeplaner, men vi ser på muligheter, sier Olsen.

Store investeringer

I 2017 har Biomar en investeringsplan på mellom 50 og 60 millioner kroner på Myre. I tillegg til det nevnte lagerbygget skal råvaresiloer bygges om for å øke kapasiteten på tilsetningsstoffer og oljedoseringssystemene skal forbedres.

Olsen har vært med siden starten. Æren for suksessen gir han til en eventyrlig vekst i oppdrettsnæring og leverandørindustrien, dedikerte og engasjerte ansatte, samt gode eiere som har ønsket å utvikle bedriften. Slik er ståa fortsatt, og fabrikksjefen ser lyst på 2017.

– Det ser positivt ut for oppdrettsnæringa, og det ser positivt ut for oss. Oppdretterne har noen utfordringer med helse- og miljøsikkerhet, spesielt med tanke på lus, men det brukes store ressurser for å finne løsninger. Oppdretterne har tjent så godt at de evner å drive forskning på området, og jeg tror at det bare er et spørsmål om tid før de finner en løsning, avslutter Olsen.