Torsdag har statsminister Erna Solberg (H) invitert lederne for de borgerlige flertallspartiene til nye samtaler om det parlamentariske grunnlaget for hennes regjering etter valget.

VG har fått bekreftet at Høyre er villig til å imøtekomme Venstre og KrFs sentrale krav for videre samarbeid på borgerlig side:

Ingen konsekvensutredning av ny olje- og gassvirksomhet i de omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) de neste fire årene.

– Det kravet er ikke noe vi avviser. Men helheten i de kommende forhandlingene vil selvsagt avgjøre, sier en sentral Høyre-kilde.

– Forhandlingssak

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, sier det slik:

– Dette blir åpenbart en forhandlingssak mellom de fire partiene. Det vil alltid ha en pris eller en motytelse å gi fra seg noe. Ingenting er klart nå, og det politiske resultatet vil nok avhenge av hva slags form for samarbeid man ender opp med til slutt, sier Helleland.

Det betyr at verning av LoVeSe ikke er naturgitt, hvis Venstre eller KrF ikke blir en del av regjeringen eller inngår en forpliktende avtale. Dersom Høyre og Frp fortsetter i mindretallsregjering uten noen avtale med sentrum, så står de to partiene friere til å bli enige med Ap i oljesaker.

Ap-landsmøtet åpnet i vår for å konsekvensutrede Nordland 6, som anses for å være det beste oljeområdet innen LoVeSe.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa til sitt landsstyre tirsdag at han vil avvente et utspill fra regjeringen i denne saken.

Viktig for Venstre og KrF

– De vet jo hvor viktig denne saken er for Venstre, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen som en kommentar til signalene fra Høyre.

–  Jeg legger til grunn at vi ikke får noe dårligere resultat denne gang enn for fire år siden, legger han til.

KrF-nestleder Kjell Inge Ropstad reagerer slik:

– KrF er stolt over å ha bidratt til et oljefritt LoVeSe. Vi kommer til å kjempe den kampen videre uavhengig av ny samarbeidsavtale, sier han til VG.

I samarbeidsavtalen mellom Høyre/Frp og Venstre/KrF fra 2013 heter det at det ikke skal åpmet for «petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Det etableres en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen».

Ett premiss

VG har også fra andre kilder fått bekreftet at Høyre er innstilt på å la områdene utenfor Lofoten og Vesterålen ligge urørt i fire nye år.

Men det legges et klart premiss for å frata oljeselskapene muligheten til oljevirksomhet langs den delen av kysten:

• Det skal ikke gjøre at stadig nye områder vernes. En avtale som hindre konsekvensutredning for Lofoten, må samtidig åpne for olkevirksomhet i andre områder nordover.

• Høyre vil ikke være med på nye begrensende restriksjoner i nordområdene, og det skal være uaktuelt å lage noe strengere regime som vil legge nye bånd på oljeletingen i Barentshavet.

Onsdag ettermiddag samler Venstreleder Trine Skei Grande sin nye stortingsgruppe for et første strategimøte etter valget.

Fredag møtes KrFs gruppe og landsstyre for å diskutere hvordan de skal forholde seg til samarbeidsspørsmålet.

– Glade

Natur og ungdom er fornøyd.

– Vi er glade for at Høyre er villige til å bøye av for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i trå med det et overveldende flertall i befolkningen mener. Samtidig forventer vi at både iskanten, Møreblokkene, Skagerak og Jan Mayen inngår i et slikt kompromiss fra Høyre sin side. Det må være minstekravet en regjeringen må innfri, sier Ingrid Skjoldvær leder i Natur og Ungdom