Dette skjedde i Sortland. Til sammen sju bilførere fikk ble bøtelagt etter å ha kjørt mot skilting "gjennomkjøring forbudt".