Testmedarbeidere i Forbrukerrådet har utgitt seg for å være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider.

Kun sju kommuner i landet kom dårligere ut enn Lødingen. Lødingen var også aller dårligst i fylket.

Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen.

Hadsel og Sortland best

Lødingen scoret kun 32,1 poeng i testen. Til sammenligning scoret Hadsel og Sortland, som de to beste kommunene i Vesterålen, henholdsvis 61,3 og 61,2 poeng. Det holdt til en 8. og 9. plass for de to kommunene i Nordland, og 110. og 111. plass på landsbasis.

Øksnes endte på en 26. plass i Nordland, en 292. plass på landsbasis, med sine 49,8 poeng. Andøys 45,4 poeng holdt til 34. plass i Nordland og 348. plass i landet. Bø kom like bak, med sine 44,7 poeng. Det holdt til 35. plass i fylket, og 360. plass på landsbasis.

Fylkesgjennomsnittet er 52 poeng, mens landsgjennomsnittet er 55 poeng.

Poenggivning

Henvendelsene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 27,5 prosent. Pleie & omsorg veier 17,5 prosent. Helse veier 15 prosent, Barn og skole og Kultur & fritid veier begge 12,5 prosent. Sosiale tjenester veier 10 prosent og Generelle forhold 5 prosent.

Karakterskalaen går fra 0–100, hvor 100 er best.

Best i Nordland er Narvik, tett fulgt av Sørfold og Bindal. På landsbasis er det Fedje i Hordaland som troner helt på toppen, med 83,3 poeng. Det er den minste kommunen som noen gang har vunnet kommunetesten.

Kommunetesten ble i år utført for 8. gang. Forrige gang var i 2013.