Mandag skrev VOL om Egil Kristoffersen & Sønner i Jennskaret, i Bø som har begynt å slakte fisk igjen etter ni måneders opphold.

Etter et 2016 med lave inntekter, er håpet at inneværende år skal bli bedre. Starten har så langt vært god og har ført til at selskapet har tatt noen grep for å være best mulig rustet på bemanningssiden.

Ansatte åtte i mars Kan slakte fisk igjen etter ni måneder Egil Kristoffersen & Sønner hadde et blytungt 2016. Nå begynner det å se lysere ut.

Som en følge av økt arbeidsbyrde og flere oppgaver, har bedriften ansatt åtte nye personer i løpet av mars. Fem av disse jobber i slakteriet og tre i administrasjonen.

- Det er ikke hverdagskost at vi tilsetter så mange på så kort tid, men vi har behov for stabilisering nå. Det har vist seg å være litt vanskelig å få tak i personer med høyere utdanning, og pendling fra Sortland er et alternativ for noen. Det er vanskelig å finne hus til de som ønsker å flytte til Bø, men den det er veldig kjekt å kunne tilby jobber og få folk til å flytte til vår kommune, sier daglig leder Eva Kristoffersen til VOL.

Nye krav

Kristoffersen forteller at stillingene i slakteriet skyldes delvis at to av de som jobbet der har fått nyopprettet stilling i oppdrettsavdelinga.

- En skyldes pappaperm, og to aldersavgang/permisjon.Vi har også opprettet to nye stillinger i administrasjonen, i tillegg til et jobb-bytte, sier hun.

At administrasjonen har blitt utvidet med to nye stillinger kommer blant annet av nye og større krav.

-  Det er blant annet strengere krav til sertifisering og rapportering. I den forbindelse trenger vi flere hoder, sier Kristoffersen.

Stå på-vilje

To av de nytilsatte i administrasjonen er Jørn Arntun og Hilde Ribe. De har knapt arbeidet i bedriften i mer enn en måned, men har allerede funnet seg godt til rette.

- Jeg har jobbet i oppdrettsnæringen tidligere og ville tilbake. Denne stillingen synes jeg passet godt til hva jeg ønsker å gjøre, sier Ribe, som blant annet jobbet med kvalitetskontroll av fisken og er utdannet biolog.

Arntun har tidligere jobbet innen offshorebransjen. Han er tilsatt som teknisk leder.

- Arbeidsoppgavene virket spennende. Inntrykket av miljøet er godt. Her er det mye stå på vilje og godt humør, sier han.

Omrokkeringer

På spørsmål om det kan være aktuelt å tilsette enda flere etter hvert, svarer den daglige lederen:

- Nå vi må få på alle på plass og i gang før vi tenker på flere ansettelser. De omrokkeringene vi gjennomfører nå, betyr at 10 personer gjør nye oppgaver, som inkluderer 25 prosent av våre ansatte, slår Eva Kristoffersen fast.