I ordførerens hjørne ble kommunale grusveier nevnt. Berit Hansen (Sp) tok opp den kommunale veien over Jørlandet, som er i elendig forfatning.

– Den er i så dårlig forfatning at den bør vurderes stengt, her trengs både skraping og grusing. Har kommunen en plan for grus her? Jeg kjørte over veien i går, og den er forsåvidt farbar men der er mye huller og det er fort gjort å få skader på biler og uhell der, sier hun.

Gjennomkjøring forbudt

Når det gjelder veien over Jørland er ordfører Sture Pedersen helt enige den er dårlig, og listet opp tiltakene som planlegges.

– I første omgang skiltes veien med gjennomkjøring forbudt, nedsatt akseltrykk og redusert hastighet. Det blir også vedlikehold med noe grusing og skraping. Håpet er at dette vil gi mindre belastning på veien. Dersom dette tiltaket ikke viser seg å ha den effekt som forventes, stenges veien på Ryggedalsiden, sier Pedersen.

Han mener tiltakene vil føre til at all gjennomgangstrafikk som er med på å kjøre veien ned vil bli borte.

– På investeringsbudsjettet for kommende år vil det jobbes for å få tilført midler for opprusting av veien. Det har vært mye nedbør og det anbefales ikke å gjøre noe på veien før der er mindre fuktig, sier han.

– Dersom ikke de tiltakeme vi gjør får den forventede effekten, så må vi stenge veien men det er et siste utfall. Får vi dette til å fungeer vil det bli mye mindre belastning og en brukbar vei. Målet er at den skal være åpen for fastboende, at den blir godt kjørbar for de som trenger veien, sier han.

Berit Hansen stilte også spørsmål om asfaltering på fv 901, der beboerne fortviler over dårlig vei.

– Sluttasfaltering på FV 901 lå også inne i fjor men ble tatt bort på grunn av mangel på penger til andre prosjekter.Dette har jeg også jobbet mye med og er forsikret om dette prosjektet vil bli sluttført i år, så dette føler jeg meg trygg på at blir gjort, sier Sture Pedersen.