– Det er flere europeiske produsenter av sivile droner som skal teste ut nye droner her på Andøya flystasjon, sier administrerende direktør Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Senter til Vesterålen Online.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kom nylig med lovnader om at andre enn Forsvaret skal få tillatelse til å bruke Andøya flystasjon, til sivile formål. Til nå har dette vært problematisk, fordi det blant annet fortsatt er et generelt fotoforbud på Andøya flystasjon.

Odd Roger Enoksen sier til VOL at europeiske droneprodusenter har meldt sin interesse. De har nye sivile droner som skal testes og kvalifiseres for å vise at de duger under de forhold de er konstruert for, og i forhold til de tjenestene de er utviklet for å dekke.

Drone på flere tonn

– Vi vil om ikke lenge få besøk av en flere tonn stor drone som skal brukes innen bekjempelse av av brann. Vi har tidligere ikke hatt så store droner som dette i vår program her på Andøya, sier Odd Roger Enoksen.

Han anslår branndronen til å være mindre enn en Twin Otter, på størrelse med et vanlig privatfly. Den aktuelle dronen kan ta ombord slokkevann, og dette er noe av det som skal kunne testes på og området rundt Andøya flystasjon.

Forsvaret tillater sivil trafikk

Årsaken til at Andøya flystasjon nå plutselig har blitt så interessant som testområde for større droner, er at Forsvaret under visse betingelser aksepterer sivil trafikk. Samtidig finnes det få flyplasser i Europa som har nok plass og kan kombinere driften med droneaktivitet. Stor flytrafikk gjør at de fleste europeiske flyplasser ikke kan ha dronetrafikk på samme måte som Andøya flystasjon.

Liten flyaktivitet

– Fordi Andøya flystasjon har så liten flytrafikk og Forsvarets krav til sikkerhet blir ivaretatt, vil vi i løpet av året gjennomføre det første prosjektet med uttesting av en større drone til brannslokking, sier Odd Roger Enoksen til Vesterålen Online.

Sikrere med droner

Bruk av branndroner framfor bemannede brannfly er interessant av ulike grunner. Bruk av droner reduserer blant annet risikoen for personellskader. Branndroner kan dessuten være i lufta under forhold der man vurderer konvensjonelle fly som mer risikofylt.

– Vi har i tillegg flere andre produsenter som skal komme til Andøya flystasjon for å teste sine nye droner. Etter at vi nå får en avtale med Forsvaret om bruk av flystasjonen, kan vi markedsføre tilbudet og mulighetene her på Andøya mer offensivt. Det skaper muligheter.

Filming blir tillatt

Odd Roger Enoksen bekrefter overfor VOL at filming fra droner også blir tillatt på Andøya flystasjon. Dette har etter militære regler tidligere vært helt forbudt.

– For å kunne lande må dronene kunne filme rullebanen. De må derfor ha kamera ombord. Etter at Forsvaret har stilt seg velvillig, blir det mulig å få til det, sier Enoksen.

Sikkerhetsklarering

Og det er gjennom den sikkerhetsklareringen Andøya Space Center og Andøya Test Senter har, at sikkerheten i forhold til Forsvarets behov skal ivaretas.

– Når det gjelder fotografering på Andøya Flystasjon har vi sikkerhetsklarering som gjør at vi kan ivareta Forsvarets behov, sier Enoksen til VOL.

Administrerende direktør Gunnar Jan Olsen ved Andøya Test Senter bekrefter overfor VOL at de har ulike firmaer som er interessert i deres tjenester.

– Vi har flere ulike firmaer som vi har arbeidet med og som interessert. Egentlig har vi ventet på avklaringen fra Forsvaret om bruken av flyplassen. Derfor har vi gryteklare prosjekter på gang allerede nå.

Egnet flystasjon

Han mener at det er behov for deres tjenester blant droneaktørene. Årsakene er blant annet at flystasjonen geografisk sett er egnet og at det er liten flytetthet på og omkring flystasjonen.

– Ingen andre har så gode forhold i så store fasiliteter og med så liten trafikk som her på Andøya. Det er en uslåelig kombinasjon, sier administrerende direktør Gunnar Jan Olsen ved Andøya Test Senter.

Han er av den oppfatning at andre fasiliteter i Europa har så stor trafikk at de ikke tillater en kombinasjon av fly og droner.

– Det militære fotoforbudet løser vi gjennom våre sikkerhetsklareringer. Vi kommer til å kjøre et strengt regime på dette for å ivareta Forsvarets behov. Vi har kontroll på dette, og det har Forsvaret sagt seg enig i.

Avtale med Forsvaret

Gunnar Jan Olsen kan fortelle at Andøya Test Center og Andøya Space Senter i disse dager utarbeider en samhandlingsavtale i samarbeid med Forsvaret.

– Den er ikke ferdig, men vi arbeider med den nå og satser på at den blir klar i sommer. Avtalen vil gjelde de av våre selskaper som skal bruke Andøya flystasjon. Forsvarsdepartementet har gjort en god jobb og har vært veldig konstruktive, sier direktøren.

Streng kontroll

I tillegg til å sørge for at bilder av militær installasjoner på Andøya flystasjon ikke kommer uvedkommende i hende, må de sivile statlige selskapene på Andøya finne sikre metoder for å ivareta adgangskontrollen på Andøya flystasjon.

– Når det gjelder kontroll av personell, har vi ikke hundre prosent oversikt. I dag er det et strengt regime som sikrer at folk ikke kommer inn, og det skal vi tilpasse oss, sier direktøren, som ser fram til både små og store droner fra Norge og utlandet i 2018.