Styreleder for Sortland Havn, Karl Erling Nordlund, orienterte kommunestyret i Sortland sist torsdag om at det er inngått forlik med tidligere havnesjef Geoffrey James Armstrong. I den mye omtalte saken var partene uenige om Armstrong sa opp stillingen sin som havnesjef, eller om havnestyret avskjediget ham.

- Vi har nå blitt enige om en minnelig løsning. Arbeidsforholdet anses som avsluttet den 15. april. Alle krav mellom partene er dermed avgjort, sa Nordlund i møtet.

Ifølge blv.no innebærer avtalen at Sortland Havn må betale Armstrongs lønn i fire måneder fra 15. april, i tillegg kommer flyttegodtgjørelse og feriepenger. Det er også enighet om at Sortland havn betaler den tidligere havnesjefens saksomkostninger på 130.000 kroner.

Da saken var oppe i retten for en midlertidig avgjørelse i sommer, ble Armstrong dømt til å erstatte saksomkostningene til Sortland Havn KF, som beløp seg til i underkant av 60.000 kroner. Disse har man nå blitt enig om at havna selv betaler.