Julie Steffensen og Martin Rasmussen (til høyre) sammen med styremedlem André Reinholdtsen (til venstre).

Øksnes Entreprenør arbeider for fullt med kaiområdet i Myre havn, hvor den nye filetfabrikken til Primex Myre snart vil reise seg. Fabrikksjef Martin Rasmussen har ambisjoner om at de skal være i drift allerede fra vintersesongen neste år.

Jobber med ansettelser

Fabrikksjefen fra Sortland har siden i vinter jobbet med å få fabrikkplanene realisert sammen med kollega Julie Steffensen. Hun kommer fra Melbu, og har i likhet med Rasmussen bakgrunn fra Norway Seafoods, hvor hun blant annet har vært kvalitetssjef.

Den siste tiden har Primex også søkt etter resten av ledergruppen, og har lyst ut stillinger som teknisk sjef, operasjonssjef, kvalitetssjef, råstoffsjef og produksjonssjef.

– Ansettelsesprosessene pågår fortsatt, men vi er snart i mål. Det har gått bra, og veldig mange gode kandidater har søkt på stillingene, sier Rasmussen uten å ville røpe mer foreløpig.

– Nytt nivå innen automasjon

Nå er det også klart hvem som blir leverandør av utstyret til det som skal bli landets mest moderne fabrikk av sitt slag. Den islandske produsenten Marel blir hovedleverandør.

– De har et konsept som passer oss bra. De har ikke filetmaskin, den leveres av Curio, men mye annet utstyr som vannskjærere og trimmelinjer. Vi har ambisjoner om å ta den nye fabrikken til et helt nytt nivå innen automasjon, og det på flere prosesser som det ikke finnes automasjonsløsninger på i dag, sier Ramsussen uten å ville røpe så mye mer.

– Vi samarbeider nå tett med leverandører og spiller hverandre gode, sier fabrikksjefen.

Peling

Prosjektleder i Øksnes Entreprenør, Max Olsen, sier til VOL at de forventer å sette opp selve fabrikkbygget i løpet av sommeren.

– Nå jobber vi med peling for fundamentering. 93 peler skal forskales, armeres og støypes pelehoder på, så det tar tid. Vi har nok fire-fem uker igjen med arbeid før vi er ferdig, sier Olsen.

– Deretter kommer et ferdig stålbygg som blir kledd med isolerte elementer, forteller han.

Olsen har ikke jobbet med slike byggeprosjekter i Øksnes på mange år, og synes det er artig.

– Det er bestandig artig å jobbe i hjemkommunen, særlig i en kommune som er i en slik vekst som det Øksnes er, sier han til VOL.